• /
  • Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Notlar:

1. Sunumlar Türkçe, İngilizce ve Arapça yapılabilecektir.

2. Yazılar bilimsel standartlarda ve orijinal olmalıdır.

3. Kongre, Mardin'de ve yüzyüze gerçekleştirilecektir.

4. Kongre kabul edilen ve sunulan bildiriler basım aşamasından önce yeniden hakem değerlendirmesine sunulacaktır. Hakem değerlendirmelerinde “kabul” alan metinler, Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanacaktır.

5. Özetler Google formu ile gönderilmelidir. Başvuru formu için lütfen tıklayınız!

 

Yazım Kuralları:

1. Sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kena boşlukları soldan, sağdan, üstten ve alttan 2,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

2. Tüm başlıklar, gövde metinleri ve dipnotlar Times New Roman olarak ayarlanmalıdır.

3. Makalelerin ana başlıkları (makalenin yalnızca ana başlığı/adı), Word belgesine muhakkak başlık 3 olarak tanıtılmalıdır. Bu ana başlıklar 14 punto, bold ve sağa yaslı bir şekilde belirlenmelidir.

4. Makale yazarının ismi bold, 12 punto, sağa yaslı ve tıpkı ana başlıkta olduğu gibi başlık 3 olarak tanıtılmalıdır. İsim ve soyismin sadece baş harfleri büyük Yazılmalı. Yazarın isminin sonuna * (rakam değil) işareti konularak, dipnot olarak muhakkak kurum ve iletişim bilgileri konulmalıdır.

5. Makalelerin alt başlıkları ise, 12 punto, iki yana yaslı bir şekilde belirlenmelidir, ancak alt başlıklar word belgesine başlık olarak tanıtılmamalıdır. Gövde metni olarak bırakılmalıdır.

6. Gövde yazıları, 12 puntoda ve iki yana yaslı olarak 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır.

7. Dipnotlar Chicago (Chicago Manual of Style 17th Edition-full note) yazım stiliyle yazılmalı ve 10 punto olarak iki yana yaslı yapılmalıdır.

8. Her makalenin mutlaka kaynakçasının olması gerekir. Kaynakça ibaresi metnin devamında verilip ayrı bir sayfaya aktarılmamalıdır ve tıpkı diğer alt başlıklar gibi başlık olarak tanıtılmamalıdır.

9. Paragraflar arasında herhangi bir boşluk olmamalı, eğer paragraftan sonra bir başlık geliyorsa başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalı.

10. Makalelerin kelime sayısı 5.000 kelimeyle 8.000 kelime arasında olmalıdır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü