• /
  • Kongre Hakkında

Kongre Hakkında

Göç olgusu, gerek gündelik hayatın her alanında kendini gösteriyor olması gerekse de sosyo-politik hayatı şekillendirme gücünü giderek arttırıyor olması sebebiyle, yirmi birinci yüzyılı göçler çağı olarak adlandırmanın zeminini şimdiden oluşturmuş durumdadır. Bu sebeple, yirmi birinci yüzyılın en önemli sorunları, göç olgusuyla yakından ilişkili sosyo-politik sorunlar olarak öne çıkmaya başlamıştır. Bu durum, göç meselesinin tüm yönleriyle ele alınmasını ve göç ile ilgili daha nitelikli akademik araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Buna karşın, özellikle Suriye'deki iç savaşla birlikte araştırmacıların gündemine yeniden yerleşen göç araştırmaları, henüz yeterli bir olgunluğa ulaşabilmiş değildir.

Bu sebeple, MAÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak göç sorununu farklı yönlerden araştırmacıların gündemine taşımaya devam ediyoruz. Araştırma Merkezimiz bu bağlamda, 27-28 Mayıs 2021 yılında, ORSAM'la birlikte, Göçmen Çocukların Eğitimi Sempozyumu'nu düzenlemiş ve bu sempozyumda göçmen çocukların temel eğitimi konusunu gündeme taşımıştır. Bu yıl ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Mardin Valiliği İl Göç İdaresi ile birlikte 25-27 Ekim 2022 tarihlerinde Uluslararası Göç ve Yüksek Öğrenimde Göçmenler Kongresi adlı yeni bir Kongre düzenlenmeyi planlamaktadır. Bu kongre, Yükseköğrenimde Göçmenler konusunu araştırmacıların gündemine getirmeyi amaçlamaktadır. Başta göçmenlerin yükseköğrenimde eğitime erişimi ve yükseköğrenimde eğitim stratejileri olmak üzere, yükseköğrenimde göçmenler konusunda karşımıza çıkan sorun ve uygulamaları tartışmayı, politika yapıcı ve uygulayıcılarına dönük öneriler sunmayı, ayrıca akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, bu kongrede, uyum ve ekonomik katılım temalı bir çalıştay da düzenlenecektir. Bu çalıştayda hem yüksek öğrenim bağlamında göçmenlerin uyumu konusu hem de yükseköğrenim sonrası göçmenlerin istihdamı ve ekonomik katılımı konuları detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu çalıştayda, Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin UNHCR ile birlikte yürüttüğü uyum ve katılım konulu “Katılıyorum Öyleyse Varım / I Participate, Therefore I Am” projesinin sonuçları da araştırmacılarla paylaşılacaktır.

Kongre ve çalıştaya sunulacak özetler, 250- 500 kelime aralığında olmak koşuluyla Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak gönderilebilir. Kongre ve çalıştayda sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçen tam metinler, kongre kapsamında derlenecek eserde yayınlanacaktır.

 

KONGRE TEMALARI:

·Göçmenlerin Yükseköğrenime Erişimindeki Problemler ve Çözüm önerileri

·Yükseköğrenimde Göçmenlere Yönelik Eğitim Stratejileri

·Yükseköğrenimde Dil Bariyeri ve Göçmen Eğitimi

·Yükseköğrenimde Göçmen Öğrencilere Yönelik Tutumlar

·Yükseköğrenimdeki Göçmen Akademisyenler

·Yükseköğrenimde Uyum (Yerli-Göçmen Uyum, Göçmen Öğrencilerin/Akademisyenlerin Türkiye Eğitim Sistemine Uyumu)

·Göçmenlerin Ekonomik Katılımı

·Göçmen İstihdamı

·Toplumsal Entegrasyon

·Uluslararası Göç Hareketleri

·Uluslararası Göç ve Güvenlik

·Düzensiz Göç

·Göç Politikaları

·Diaspora ve Azınlık Çalışmaları

·Göçmen Kaçakçılığı

·Göç ver Toplumsal Dönüşüm

·Göç ve Kadın

·Vb.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü