• /
  • Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Abdurrahman Dündar, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Abdurrahman Ekinci, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Ahmet Erkol, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Ahmet Koyuncu, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Ü.

Ali Zafer Sağıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi, AYBÜ Göç Politikaları Uyg. ve Arş. M.

Aynur Özfırat, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Beyhan Kanter, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Bünyamin Bezci, Prof. Dr., Sakarya Ü. Diaspora Araştırmaları M.

Emin Çelebi, Prof. Dr., İnönü Ü.

Emin Erkan, Prof. Dr., Şırnak Ü.

Feridun Bilgin, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Fuat Güllüpınar, Prof. Dr., Anadolu Ü.

Havva Çaha, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Hayati Deniz, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

İbrahim Efe, Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Ü. Orta Doğu Araştırmaları Uyg. ve Arş. M.

İbrahim Nacak, Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Ü. Göç ve Diaspora Uyg. ve Arş M.

İdris Demir, Prof. Dr., Batman Ü.

M. Nesim Doru, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü.

Mahmut Kaya, Doç. Dr., Harran Ü.

Mehmet Cemal Oğuz, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Mehmet Işık, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Mehmet Karakoç, Prof. Dr., Dicle Ü.

Mehmet Nuri Özbek, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Mehmet Sait Toprak, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Mehmet Sabri Çelik, Prof. Dr., Harran Ü.

Mehmet Tahir Gökdemir, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Murat Erdoğan, Prof. Dr., Türk-Alman Ü.

Musallam Abedtalas, Doç. Dr., German Development Institute

Orhan Deniz, Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Ü, Göç Arş. M.

Ömer Çaha, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü. İİBF Dekanı

Ömer Bozkurt, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Ramazan Aras, Prof. Dr., İbn Haldun Ü.

Salim Bilici, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Samir Alchikh Ali, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Serdar Toka, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Serhat Harman, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Sibel Derviş, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Yunus Cengiz, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr., İstanbul Ü.

Yusuf Doğan, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Veysel Bozkurt, Prof. Dr., İstanbul Ü.

Zekiye Sarıkartal, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

Zeynep Banu Dalaman, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Ayvansaray Ü. Göç Politikaları M.

Zülküf Kara, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü