• /
  • Başvuru ve İletişim

Mardin Artuklu Üni.

Başvuru ve İletişim

KAYIT: Uluslararası Göç ve Yüksek Öğrenimde Göçmenler Kongresi Kayıt Formu için lütfen tıklayınız!

İLETİŞİM: gockongresi@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü