T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI

Spor Yönetimi programını başarıyla tamamlayan mezunlar, özel sektörde ve kamuda çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu programın mezunları amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısında yönetici olarak, gençlik ve spor müdürlüklerinde, spor salonlarında, toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, ülkemiz turistik otel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir. Aynı zamanda spor turizmi kapsamında ülkemize gelen turistlerin sağladığı döviz girdisi önemli bir iktisadi değer haline gelmiştir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz “Spor Yöneticisi” unvanına sahip olurlar.

Spor kurumlarının idari birimlerinde; insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişiler olmakla beraber günümüzde spor kurumlarında bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu programdan mezun olanlar; spor kulüplerinin idari yapısında, gençlik ve spor müdürlüklerinde, spor salonlarında, toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, ülkemizin yaz ve kış turizmi yaygın olan bölgelerinde yer alan otel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek ve spor malzemelerinin satış ve tanıtım işlerinde, görev alabilirler.

Günümüzde kamu ve özel sektörde spor tesislerinin sayısındaki artış, spor endüstrisindeki iyileşmeler ve gelişmeler, spor kuruluşlarının modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü