T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

1. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

(2+0+0)

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi. Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TDE101

TÜRK DİLİ-I

(2+0+0)

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YDİ101

YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-I

(2+0+0)

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi,

TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; Temel okuma ve yazma dersleri,

Temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR103

ÖNBÜRO HİZMETLERİ

(1+1+0)

Zorunlu

3

Konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması, otel işletmelerinde ön büro, ön büroda kullanılan sistemler, rezervasyon, rezervasyon süreci, rezervasyon özellikleri, rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları, danışma, resepsiyon ve resepsiyon ofisinde tutulan belgeler ve listelerin düzenlenmesi, ön kasa, ön kasa ofisinde tutulan belgeler ve düzenlenmesi, santral, ön büroda raporlar ve istatistikler, verilerin hazırlanması ve dosyalanması, konuk tipleri ve ilişkiler, fidelio ön büro modülü

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR113

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I

(3+1+0)

Zorunlu

4

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu, servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metodları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/SeÇmeli

AKTS

TUR107

GENEL TURİZM

(2+1+0)

Zorunlu

3

Turizm bilimine giriş, turizm deyimlerinin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizmin kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR111

GENEL MUHASEBE

(2+1+0)

Zorunlu

4

Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme, bir işletme için envanterin önemini kavrayabilme Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmalarının farkını kavrayarak muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtları yapabilme, bir işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlemesi gereken malî tabloların düzenlenmesini kavrayarak bunları yorumlayabilmedir.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR105

KAT HİZMETLERİ

(2+1+0)

Zorunlu

3

Otel içindeki en masraflı ve maliyetli departman olan kat hizmetleri yönetimi tanımı ve uygulamaları Kat hizmetleri yönetiminde planlama, örgütleme, eşgüdüm sağlama, denetim ve sanitasyon süreçleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR117

GİRİŞİMCİLİK I

(2+0+0)

Zorunlu

2

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR109

KONUKLA İLETİŞİM

(2+0+0)

Zorunlu

3

Mesleki İletişimin Temel Kavramları ve Turizm İletişimi Destekleyen Teknikler Turizm İşletmelerinde Yazılı İletişim Turizm İşletmelerinde Sözlü İletişim Turizm İşletmelerinde İletişimde Mekân ve Beden Dili Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri Tatmini Müşteri Sadakati İlişkisel Pazarlama Müşteri Hizmeti Müşterilerle İletişim Müşteri Kazanma ve Elde Tutma Müşteri Şikâyetleri İşletmede Müşteri İlişkileri Yönetiminin Oluşturulması Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkilerinin Ölçümü, Müşteri İle İletişim ve Sosyal Davranışlar.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR115

İKTİSADA GİRİŞ

(2+0+0)

Zorunlu

2

Mesleki İletişimin Temel Kavramları ve Turizm İletişimi Destekleyen Teknikler Turizm İşletmelerinde Yazılı İletişim Turizm İşletmelerinde Sözlü İletişim Turizm İşletmelerinde İletişimde Mekân ve Beden Dili Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri Tatmini Müşteri Sadakati İlişkisel Pazarlama Müşteri Hizmeti Müşterilerle İletişim Müşteri Kazanma ve Elde Tutma Müşteri Şikâyetleri İşletmede Müşteri İlişkileri Yönetiminin Oluşturulması Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkilerinin Ölçümü, Müşteri İle İletişim ve Sosyal Davranışlar.

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

2. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

(2+0+0)

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı Türkiye´nin doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TDE102

TÜRK DİLİ-II

(2+0+0)

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar); Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı); İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma)

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YDİ102

YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-II

(2+0+0)

Zorunlu

2

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamaları Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT104

TURİZM EKONOMİSİ

(3+0+0)

Zorunlu

4

Turizm Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm ve Kalkınma İlişkisi; Turizmin ekonomik Etkileri; Turizm Talebi; Turizm Arzı; Turizmde Piyasa Çeşitleri; Turizmde Arz Talep Dengesi ve Fiyat Oluşumu; Turizmde Yabancı Sermaye ve Çokuluslu İşletmeler; Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR108

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

(2+1+0)

Zorunlu

4

Turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özelliklileri, otel işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak. Otel işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve otel işletmeleri organizasyonu, örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR110

İŞLETME YÖNETİMİ I

(3+0+0)

Zorunlu

4

Bu dersin amacı, temel kavramların, işletme çevresi ve amaçlarının, işletme kuruluşunun, işletmelerin sınıflandırılmasının ve işletme türlerinin, işletme fonksiyonlarının incelenmesinin, yönetimin, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve çağdaş yönetim anlayışlarının tanıtılmasıdır.

               

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR112

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II

(3+1+0)

Zorunlu

5

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu,servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metodları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR106

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

(3+0+0)

Zorunlu

3

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, temel ilkeler, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilkesi, insan kaynakları planlaması analiz yöntemleri, personel ihtiyacı çeşitleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, işgören sağlığı ve iş güvenliği, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR114

TURİZMDE TANITMA VE HALKLA İLİŞKİLER

(4+0+0)

Zorunlu

4

Bu ders kapsamında öğrencilere uluslararası turizmin önemi ve karakteristikleri ile turizm endüstrisindeki uluslararası organizasyonları, tur operatörleri, oteller, havayolları, uluslararası turizm gelişmesinin sebebi ile gelişmekte olan ülkelere mali ve sosyal tesiri konuları işlenmektedir.

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

3.YARIYIL

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR201

TURİZM PAZARLAMASI

( 3+0+0 )

Zorunlu

3

Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR203

TURİZM OPER. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Endüstrisinde Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Rolü ve Önemi; Paket Tur Hazırlanması ve Yönetimi; Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri; Türkiye'deki ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Endüstrilerinin Karşılaştırılması.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR205

TURİZM COĞRAFYASI-I

( 2+1+0 )

Zorunlu

3

Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye'de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye'deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR207

TURİZM MEVZUATI

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Turizm hukuku ve kaynakları. Türkiye’de turizme ilişkin yasal düzenlemeler. Turizm mevzuatı, yasa, tüzük ve yönetmelikler.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR209

OTELCİLİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

( 3+1+0 )

Zorunlu

4

Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar. Konaklama İşletmeleri Bilgisayar Sistemleri ve Önbüro Rezervasyon Programları uygulamaları.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR211

İŞLETME YÖNETİMİ-II

( 3+0+0 )

Zorunlu

4

 

Temel kavramlar, işletmenin türleri, fonksiyonları, amaçları, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş sorunları, fizibilite raporu, kuruluş yerini seçimi, konumluk yeri, organize sanayi bölgeleri, işletmenin hukuki yapıları şahıs ve sermaye şirketlerinin özelliklerini, işletmeler arası birleşme ve anlaşma türleri, işletmelerde büyüklük ölçüleri, kapasite kavramı, optimal büyüklük. İşletme yönetiminin temel özellikleri, yöneticide aranan nitelikler, planlama, örgütlendirme, eşgüdüm, emir – kumanda, denetim ve eğitim işlevleri, işletmenin örgütsel yapısı, örgütsel kurumlar, modellerin incelenmesi

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR215

GIDA VE PERSONEL HİJYENİ

( 2+0+0 )

Zorunlu

3

Temel sağlık bilgi, Hijyen ve kişisel hijyen kuralları, acil üniteler, pozisyonlar, hasta ya da yaralının ihtiyaçlarını karşılama yöntemleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR217

BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ PLANLAMA

( 2+1+1 )

Zorunlu

3

Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları beslenme ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular kapsamında incelenir.Sağlıklı beslenme için gerekli besinlerin özelliklerini dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarları ve beslenme ilkeleri. Menü planı,planlamaya etki eden faktörler, misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun menülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR219

MESLEKİ YABANCI DİL I

( 4+0+0 )

Zorunlu

4

Turizm ile ilgili temel kavramların tanımı, turizmin olumlu, olumsuz etkileri, turizm pazarlaması, insan kaynakları yönetimi ve seyahat işletmeciliği konularını kapsayan terminoloji

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR213

SEÇMELİ (BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ)

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 

Hesap Tablosu Nedir?, Bir Hesap Tablosu Olarak MS EXCEL, Dosyalar Oluşturma, Açma ve Kaydetme, Çalışma Kitaplarıyla ve Çalışma Sayfalarıyla Çalışma, Veri Girme ve Hücreleri Seçme, Veri Doldurma, Çalışma Kitabında Seçme ve Gezinme, Çalışma Sayfalarını Biçimlendirme, Çalışma Sayfası Verilerini Düzenleme, Hücre ve Veri Ekleme, Kopyalama/Taşıma, EXCEL’de Formül Oluşturma ve Formül Girme, Grafiklerle Çalışma, Listeleri Yönetme, Yazdırma.

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

4. YARIYIL

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR202

TURİZM COĞRAFYASI-II

( 2+1+0 )

Zorunlu

3

Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye'de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye'deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR208

ÖN BÜRO ODA RAPORLAMA İŞLEMLERİ

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma, Vip Konuk, Konuk Taleplerini Yerine Getirme, Limitleri Belirleme, Sorunların Tespiti, Konuk folyolarındaki sorunların tespiti, Sorunlu konuk folyoları, Oda Tipleri, Oda Blokajı , Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Fazla Rezervasyon, Fazla Rezervasyon, Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Oteldeki Doluluk Oranı Hesaplama.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR210

DEKORASYON HİZMETLERİ

( 3+0+0 )

Zorunlu

4

Tasarım, dizayn ve dekorasyon, tasarım elemanları ve ilkeleri, renkler, ışık ve aydınlatma, mobilyalar, otel tasarımı, otel iç mekan tasarımı.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR212

İŞ ORGANİZASYONU

( 2+1+0 )

Zorunlu

4

İş ve zaman etüdü, Servis operasyonlarının organizasyonu, Servis operasyonlarında personele Kalite yönetim sürecinde rehberlik edilmesi, Bar ile işbirliği, Mutfakla işbirliği, Housekeeper ile işbirliği, Önbüro ile işbirliği, Sağlık kulübü ile işbirliği, Banketle işbirliği, Satış pazarlama işbirliği, Muhasebe ile işbirliği, Güvenlik ile işbirliği, Teknik servis ile işbirliği, İş yükünü belirleme, İşgören ihtiyacını belirleme, Adaylarla görüşme yapma, Ekstra çalışan eleman ihtiyacını belirleme, Yasal haklar, Sosyal haklar.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR214

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

İş tanımı, iş sözleşmeleri ve çeşitleri, sosyal güvenlik çeşitleri ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, iş kazaları, iş sözleşmelerinin sona erme nedenleri, iş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler, emeklilik, işveren ve işçi sendikaları ve işlevleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR216

TURİZM REHBERLİĞİ

( 1+1+0 )

Zorunlu

3

Turist Rehberliğine Giriş; Turist Rehberliğinin ve Tur Yönetiminin Tarihçesi; Tur ve Grup Çeşitleri; Tur Öncesi Hazırlık; turist Gruplarına Bilgi Verme; Hizmet Üreticileri ve Turistlerle İlişkiler; Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri; Meslekle İlgili Örgütler ve Mesleğe Yönelik Diğer Kaynaklar.

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR218

MESLEKİ YABANCI DİL II

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Turizm ile ilgili temel kavramların tanımı, turizmin olumlu, olumsuz etkileri, turizm pazarlaması, insan kaynakları yönetimi ve seyahat işletmeciliği konularını kapsayan terminoloji

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR224

ZİYAFET SERVİSİ

( 4+1+0 )

Zorunlu

5

işletme içi ve dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı; Ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şekli ve yönetim fonksiyonları; Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler; Ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlanması. Protokol kurallarına uygun davranışlar ve servis becerisi

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR226

GİRİŞİMCİLİK-II

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR220

SEÇMELİ (ETKİLİ ANLATIM TEKNİKLERİ VE DİKSİYON

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

İletişim-Dil-Düşünce ve Konuşma ilişkisi, İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri, Ses, Oluşumu ve Konuşma, Sesin Niteliği, Diksiyon, Ton ve Tonlama (Entonasyon), Vurgulama ve Durak, Beden Dili, Söyleyiş Kuralları ve Kusurları; Sözlü Anlatım Bozuklukları

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü