T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR103

ÖNBÜRO HİZMETLERİ

( 1+1+2 )

Zorunlu

3

Konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması, otel işletmelerinde ön büro, ön büroda kullanılan sistemler, rezervasyon özellikleri, rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları, danışma, resepsiyon ve resepsiyon ofisinde tutulan belgeler ve listelerin düzenlenmesi, ön kasa, ön kasa ofisinde tutulan belgeler ve düzenlenmesi, santral, ön büroda raporlar ve istatistikler, verilerin hazırlanması ve dosyalanması.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR111

GENEL MUHASEBE

( 3+1+4)

Zorunlu

4

Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme, bir işletme için envanterin önemini kavrayabilme, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmalarının farkını kavrayarak muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtları yapabilme, bir işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken mali tabloların düzenlenmesini kavrayarak bunları yorumlayabilme.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR109

KONUKLA İLETİŞİM

( 2+0+2)

Zorunlu

3

Mesleki iletişimin temel kavramları ve turizm işletmelerinde yazılı iletişim, turizm işletmelerinde sözlü iletişim, turizm işletmelerinde iletişimde mekan ve beden dili, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, ilişkisel pazarlama, müşteri kazanma ve elde tutma çabaları, müşteri şikayetleri ve çözümlemeler, işletmelerde müşteri ilişkileri yönetiminin oluşturulması ve müşteri ilişkilerinin ölçümü ile sosyal davranışlar.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR217

BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA

(2+1+3)

Zorunlu

3

Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması gereksinimler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları beslenme ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular incelenmektedir. Sağlıklı beslenme için gerekli besinlerin özelliklerini dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarları ve beslenme ilkeleri. Menü planı, planlamaya etki eden faktörler, misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun menülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması.ö

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR203

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü ile ilgili temel kavramlar, turizm endüstrisinde seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin rolü ve önemi, paket tur hazırlanması ve yönetimi, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı ve etkileri, Türkiye’deki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü endüstrilerinin karşılaştırılması.

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR201

TURİZM PAZARLAMASI

( 3+0+0 )

Zorunlu

3

Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR203

TURİZM OPER. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Endüstrisinde Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Rolü ve Önemi; Paket Tur Hazırlanması ve Yönetimi; Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri; Türkiye'deki ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Endüstrilerinin Karşılaştırılması.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR205

TURİZM COĞRAFYASI-I

( 2+1+0 )

Zorunlu

3

Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye'de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye'deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR207

TURİZM MEVZUATI

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Turizm hukuku ve kaynakları. Türkiye’de turizme ilişkin yasal düzenlemeler. Turizm mevzuatı, yasa, tüzük ve yönetmelikler.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR209

OTELCİLİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

( 3+1+0 )

Zorunlu

4

Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar. Konaklama İşletmeleri Bilgisayar Sistemleri ve Önbüro Rezervasyon Programları uygulamaları.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR211

İŞLETME YÖNETİMİ-II

( 3+0+0 )

Zorunlu

4

 

Temel kavramlar, işletmenin türleri, fonksiyonları, amaçları, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş sorunları, fizibilite raporu, kuruluş yerini seçimi, konumluk yeri, organize sanayi bölgeleri, işletmenin hukuki yapıları şahıs ve sermaye şirketlerinin özelliklerini, işletmeler arası birleşme ve anlaşma türleri, işletmelerde büyüklük ölçüleri, kapasite kavramı, optimal büyüklük. İşletme yönetiminin temel özellikleri, yöneticide aranan nitelikler, planlama, örgütlendirme, eşgüdüm, emir – kumanda, denetim ve eğitim işlevleri, işletmenin örgütsel yapısı, örgütsel kurumlar, modellerin incelenmesi

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR215

GIDA VE PERSONEL HİJYENİ

( 2+0+0 )

Zorunlu

3

Temel sağlık bilgi, Hijyen ve kişisel hijyen kuralları, acil üniteler, pozisyonlar, hasta ya da yaralının ihtiyaçlarını karşılama yöntemleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR217

BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ PLANLAMA

( 2+1+1 )

Zorunlu

3

Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları beslenme ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular kapsamında incelenir.Sağlıklı beslenme için gerekli besinlerin özelliklerini dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarları ve beslenme ilkeleri. Menü planı,planlamaya etki eden faktörler, misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun menülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR219

MESLEKİ YABANCI DİL I

( 4+0+0 )

Zorunlu

4

Turizm ile ilgili temel kavramların tanımı, turizmin olumlu, olumsuz etkileri, turizm pazarlaması, insan kaynakları yönetimi ve seyahat işletmeciliği konularını kapsayan terminoloji

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR213

SEÇMELİ (BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ)

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 

Hesap Tablosu Nedir?, Bir Hesap Tablosu Olarak MS EXCEL, Dosyalar Oluşturma, Açma ve Kaydetme, Çalışma Kitaplarıyla ve Çalışma Sayfalarıyla Çalışma, Veri Girme ve Hücreleri Seçme, Veri Doldurma, Çalışma Kitabında Seçme ve Gezinme, Çalışma Sayfalarını Biçimlendirme, Çalışma Sayfası Verilerini Düzenleme, Hücre ve Veri Ekleme, Kopyalama/Taşıma, EXCEL’de Formül Oluşturma ve Formül Girme, Grafiklerle Çalışma, Listeleri Yönetme, Yazdırma.

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR202

TURİZM COĞRAFYASI-II

( 2+1+0 )

Zorunlu

3

Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye'de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye'deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR208

ÖN BÜRO ODA RAPORLAMA İŞLEMLERİ

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma, Vip Konuk, Konuk Taleplerini Yerine Getirme, Limitleri Belirleme, Sorunların Tespiti, Konuk folyolarındaki sorunların tespiti, Sorunlu konuk folyoları, Oda Tipleri, Oda Blokajı , Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Fazla Rezervasyon, Fazla Rezervasyon, Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Oteldeki Doluluk Oranı Hesaplama.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR210

DEKORASYON HİZMETLERİ

( 3+0+0 )

Zorunlu

4

Tasarım, dizayn ve dekorasyon, tasarım elemanları ve ilkeleri, renkler, ışık ve aydınlatma, mobilyalar, otel tasarımı, otel iç mekan tasarımı.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR212

İŞ ORGANİZASYONU

( 2+1+0 )

Zorunlu

4

İş ve zaman etüdü, Servis operasyonlarının organizasyonu, Servis operasyonlarında personele Kalite yönetim sürecinde rehberlik edilmesi, Bar ile işbirliği, Mutfakla işbirliği, Housekeeper ile işbirliği, Önbüro ile işbirliği, Sağlık kulübü ile işbirliği, Banketle işbirliği, Satış pazarlama işbirliği, Muhasebe ile işbirliği, Güvenlik ile işbirliği, Teknik servis ile işbirliği, İş yükünü belirleme, İşgören ihtiyacını belirleme, Adaylarla görüşme yapma, Ekstra çalışan eleman ihtiyacını belirleme, Yasal haklar, Sosyal haklar.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR214

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

İş tanımı, iş sözleşmeleri ve çeşitleri, sosyal güvenlik çeşitleri ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, iş kazaları, iş sözleşmelerinin sona erme nedenleri, iş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler, emeklilik, işveren ve işçi sendikaları ve işlevleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR216

TURİZM REHBERLİĞİ

( 1+1+0 )

Zorunlu

3

Turist Rehberliğine Giriş; Turist Rehberliğinin ve Tur Yönetiminin Tarihçesi; Tur ve Grup Çeşitleri; Tur Öncesi Hazırlık; turist Gruplarına Bilgi Verme; Hizmet Üreticileri ve Turistlerle İlişkiler; Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri; Meslekle İlgili Örgütler ve Mesleğe Yönelik Diğer Kaynaklar.

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR218

MESLEKİ YABANCI DİL II

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Turizm ile ilgili temel kavramların tanımı, turizmin olumlu, olumsuz etkileri, turizm pazarlaması, insan kaynakları yönetimi ve seyahat işletmeciliği konularını kapsayan terminoloji

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR224

ZİYAFET SERVİSİ

( 4+1+0 )

Zorunlu

5

işletme içi ve dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı; Ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şekli ve yönetim fonksiyonları; Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler; Ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlanması. Protokol kurallarına uygun davranışlar ve servis becerisi

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR226

GİRİŞİMCİLİK-II

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR220

SEÇMELİ (ETKİLİ ANLATIM TEKNİKLERİ VE DİKSİYON

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

İletişim-Dil-Düşünce ve Konuşma ilişkisi, İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri, Ses, Oluşumu ve Konuşma, Sesin Niteliği, Diksiyon, Ton ve Tonlama (Entonasyon), Vurgulama ve Durak, Beden Dili, Söyleyiş Kuralları ve Kusurları; Sözlü Anlatım Bozuklukları

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü