T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Hakkında

Hakkında

İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında normal öğretim ve ikinci öğretim bulunmaktadır

İki yıllık önlisans eğitim programı kapsamında muhasebe alanında gerekli bilgi birikimi ve uygulama becerisine sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmektedir.

Bu programda muhasebe, hukuk ve vergi dersleri kapsamlı bir şekilde verilerek, hukuki ve mali konularda güçlü bir alt yapı sağlanmakta ve sektörde kullanılan muhasebe paket programları uygulamalı olarak verilmektedir.

Bu programda öğrenciler bilgisayar tekniklerini, ileri düzeyde idari ve mali konuları içeren muhasebe uygulamalarını teorik ve uygulamalı olarak görmekte, Muhasebe ve vergi alanındaki temel ilke ve kavramlara bilen, Muhasebe paket programlarını rahatlıkla kullanan, Hukuki sorumluluklarını yerine getiren, meslek elemanı olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz muhasebe alanında deneyim kazanmak için birinci yılın sonunda 30 günlük(İş günü) staj yapmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler ön lisans diploması ve meslek elemanı ünvanı almaktadır. Meslek yasasına tabi bürolarda, kurumların idari ve mali işler bölümlerinde çalışabilmektedirler. Yasal şartları yerine getirmeleri halinde(Dikey geçiş sınavına girerek 4 yıllık Fakülteyi tamamlamaları şartı ile) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilme imkanları vardır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü