T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜN/PROGRAMIN TARİHÇESİ

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı, iki yıllık eğitim programına, 2016-2017 akademik yılında başlamıştır.

Mimari Restorasyon Programı, binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık ön lisans programıdır.

Teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi, geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması, tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler.

BÖLÜMÜN PUAN TÜRÜ VE ÖZEL ŞARTLARI

Program 2 yıllık önlisans programıdır. Programda; Örgün ve II. Örgün eğitim bulunmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “Mimari Restorasyon Önlisans Diploması” verilir. Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon programı örgün eğitiminin, YGS-5’e göre taban puanı 238,914 (2019 yılına göre) dır. Mimari Restorasyon (İÖ) taban puanı ise; 203,091 (2019 yılına göre) puandır. Sınavda bu puan ve üzeri alan öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

Üniversitede ön lisans düzeyinde öğretim gören öğrencilere, bu öğretimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre dört yıldır.

Mimari Restorasyon programından mezun olabilmek için;

  1. İlgili öğretim planında yer alan, zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olunması ve toplam en az 120 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması gerekmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mimari Restorasyon programı mezunları; Restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı ve konservasyon merkez laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların düzenlediği restorasyon işlerinde, müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarların yanında teknik eleman olarak bulunabilirler.

Bölümden mezun olan öğrenciler 2 yıllık önlisans diplomalarını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak istedikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girmekle yükümlü olurlar. Bu sınavdan elde ettikleri sonuca göre;

Gibi bölümlere geçiş yapıp lisans diploması elde etme fırsatı yakalayabilirler.

STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM OLANAKLARI

Eğitim programında öğrencilere, birinci sınıfın sonunda, uygulamalı staj eğitimine yer verilmektedir.

YURTDIŞI İŞ BİRLİKLERİ

Çeşitli değişim programları ile yurtdışı eğitimi mümkündür.

SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Okulun pek çok sosyal imkanı mevcuttur. Öğrenciler bu imkanlardan faydalanabilmektedir.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Bölümümüzle ilgil merak edilen diğer bilgilere I.ÖĞRENİM için buraya  II. ÖĞRENİM için "buraya" tıklayarak ulaşabilirsiniz.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü