T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Hakkında

Hakkında

Mimari Restorasyon Programı, koruma meselesinin anlaşılması, kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda mesleki donanıma sahip teknik elemanlar mezun etmek amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Tarihi, mimari ve kültürel miras konusunda yöntem ve yaklaşımlar geliştirmek, öncelikle konumlandığı Mardin ve çevresinde yapılan restorasyon süreçlerinde aktif rol alma amacı taşır. Uygulamalı ve teorik dersler kapsamında öğrenciler, koruma düşüncesinin gelişimi, restorasyon konusunda yöntem ve prensipler, yapı ve elemanlarının rölövelerinin hazırlanması, analizlerinin yapılması, saptama ve envanter çalışmaları gibi konularda çalışarak iki yıllık önlisans sürecini tamamlarlar.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü