T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

  1. YARIYIL

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

2+0=2

Zorunlu

2

· Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin Çöküş Sebepleri

· Islahat hareketleri ve sonuçları

· Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri

· Şark meselesi

· Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları)

· Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti

· Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler, 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi

· Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri

· İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve genel özellikleri

· Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler

· Temsil Heyeti- İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusan’ın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler

· Doğu Cephesinde Milli Mücadele

· Güney Cephesinde Milli Mücadele

 

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ101

TEKNİK RESİM

3+1=4

Zorunlu

5

· Teknik çizimin temel esasları

· Epürün tanıtımı, Epür içinde nokta, çizgi ve yüzeylerin konumları izdüşüm yöntemleri

· İzdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması

· Plan, kesit, görünüşleri ve bunların mimarî projelerde kullanımı

· Ölçekli çizim

· Ölçülendirme

· Geometrik çizimler

· Düzlemin izdüşümü

· Geometrik cisimlerin izdüşümü

· Düzlemlerin arakesiti

· Basit parçaların perspektifi

· Temel görünüş çizimleri

· Parçaların tam kesitleri ve tarama

 

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ103

YAPI MALZEMELERİ

2+1=3

Zorunlu

3

 

· Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri

· Fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri

· Beton bileşenlerini ve özelliklerini belirlemek

· Metal ve ahşap malzemeleri belirlemek ve özellikleri

· Duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemelerini belirlemek

· Isı yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması

· Ses yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması

· Su yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması

· Yangın yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması

 

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ105

GİRİŞİMCİLİK-I

2+0=2

Zorunlu

1

· Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar

· Çalışma Programı hazırlama

· Bir iş fikri bulma

· Yaratıcı düşünme

· Pazar Araştırması

· Pazarlama Planının Hazırlanması

· Üretim Araştırması

· Üretim Planı

· Finansal hareketlerin ve işletme karlılığının araştırılması

· Nakit akım analizi

· İş planı rehberi ile iş kurma süreci çalışmalar

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ107

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

3+0=3

Zorunlu

3

· Birim sistemleri ve temel bilgiler

· Newton Kanunları ve kuvvet

· Kuvvet, bileşke kuvvet ve uygulamaları

· Moment

· Ağırlık merkezi

· Doğrusal hareket

· Düzgün hızlanan doğrusal hareket

· İş, güç, enerji

· Mesleki Uygulamalar

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ109

KARGİR YAPILAR

2+0=2

Zorunlu

2

· Tuğla ve gaz beton duvarlarda kullanılan takımlar

· Tuğla ve gaz betonlarda kullanılan harçlar

· Harç çeşitleri

· Düz sıvalarda kullanılan takımlar

· Sıva kalınlıkları ve malzeme miktarları

· Kaba ve ince sıva

· Badana ve boya

· Yağlı boya

· Kagir duvar kaplamaları

· Tesviye betonu ve şap

· Kagir duvar ve döşeme kaplamalarında kullanılan takımlar

· Karo, Fayans, Kağıt duvar kaplaması

· Karo mozaik, Seramik ve parke döşeme kaplaması

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ111

PREFABRİK YAPILAR

2+0=2

Zorunlu

2

· Giriş. Prefabrike betonarme yapılar - Prefabrikasyonun tanımı

· Prefabrikasyondaki yapı malzemeleri ve özellikleri

· Güvenlik kavramı, Limit durumlar

· B-bölgesi, D- bölgesi tanımı

· Birleşim bölgeleri, Mesnetlenme durumları, Temeller.

· Konstrüktif esaslar, Montaj durumu

· Taşıyıcı prefabrike sistemler

· Yapı stabilitesinin sağlanması

· Yatay-Düşey yüklere göre hesap esasları

· Deprem yükleri için hesap

· Rüzgar yükleri için hesap

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ113

MESLEKİ UYGULAMALAR-I

2+1=3

Zorunlu

4

· Yapı

· Yapıların Sınıflandırılması

· Temel Zemini

· Aplikasyon ve İp İskelesi

· Kazı İşleri

· Tahkim İşleri

· Temeller

· Duvarlar

· Bacalar

· Dilatasyon Derzleri

· Yalıtımlar

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MAT101

MATEMATİK-I

2+1=3

Zorunlu

4

· Sayı kümeleri,aritmetik ve cebirsel işlemler

· Sayılar , aritmetik ve cebirsel işlemler

· Sayılar, cebirsel işlemler

· Denklemler

· Eşitsizlikler

· Fonksiyonlar

· Trigonometri

· Kompleks sayılar

· Logaritma

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TDE101

TÜRK DİLİ-I

2+0=2

Zorunlu

2

· Türk Dili dersinin içeriği ve amacı.

· Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi).

· Yeryüzündeki Diller. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri.

· Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları.

· Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi.

· Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe.

· Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları.

· Türkçenin Güncel Sorunları.

· Dil Yozlaşması.

· Kültür ve Medeniyet Kavramları/ Kültür Çeşitleri.

· Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri.

· Kelime Gruplarının Çeşitleri.

· Cümlenin Unsurları.

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YDİ101

YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-I

2+0=2

Zorunlu

2

· Nice to meet you!a. Personal pronouns b. Present Simple tense, verb “to be” c. Verb to be, negative and interrogative form

· Nice to meet you! (cont.)a. Nouns : singular and plural b. Possessive adjectives c. The indefinite article d. Prepositions

· How old are you? a. Numbers b. Questions with “what” and “how old” c. Determiners

· How old are you? (cont.) a. Countable uncountable nouns b. Possessives

· I like my family. a. Have got / has got b. this , that, these, those

· Do you like...? a. Simple Present Tense affirmative b. Time adverbials with S. Present Tense

· Do you like...(cont.)? a. Simple Present Tense negative, interrogative b. State verbs (love, hate…) c. Performative verbs

· What time is it? a. Telling the time

· Leisure time a. Gerunds (I like swimming)

· Hande’s room a. There is / there are b. Prepositions (at, in, under…)

· Can you cook? a. Can and Can not b. Ability, request, permission

· How can I get to the hospital? a. Giving directions b. Imperatives c. Cardinal numbers

· Present Continuous Tense/Statement,questions/Time expressions

 

  1. YARIYIL

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

2+0=2

Zorunlu

2

· Lozan Müzakereleri’nin ve Lozan Anlaşması’nın Tahlili ve Sevres ile kıyaslanarak değerlendirilmesi

· Cumhuriyetin İlanına giden siyasal süreç ve Cumhuriyetin ilanı

· İnkılâp Kavramı

· Türk İnkılâbının Dünyayı etkileyen diğer ihtilallerle kıyaslanması

· Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarihî ve Fikrî Temelleri

· Laiklik, Cumhuriyetçilik

· Milliyetçilik

· İnkılâpçılık

· Devletçilik

· Halkçılık

· Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Yapılan Reformlar (Hukuki Reformlar- Siyasi alanda Reformlar)

· Eğitim ve Kültür Reformları- Sosyal hayatı etkileyen reformlar, Atatürk Dönemi İç ve dış politika alanında gelişmeler

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ102

MATEMATİK-II

2+1=3

Zorunlu

4

· Lineer denklem sistemleri ve matrisler

· Limit ve süreklilik

· Türev

· Türev ve uygulamaları

· İntegral

· İntegral ve uygulamaları

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ104

MESLEKİ UYGULAMALAR-II

3+0=3

Zorunlu

4

· Merdivenler

· Rampalar-Asansörler

· Çatılar

· Tenekecilik işleri-Çatı olluğu ve Borular

· Sıvalar ve sıva malzemeleri

· Duvar ve örgü malzemeleri

· Kaplama malzemeleri ve tekniği

· Betonarme donatı hazırlanması

· Kolon donatısı

· Kiriş donatısı

· Döşeme donatıları

· Yapı iskeleleri

· Betonarme kalıplar

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ106

BETON TEKNOLOJİSİ

4+0=4

Zorunlu

5

· Çimentoda kıvam, çimentoda priz

· Çimentoda hacim sabitliği

· Çimentoda özgül ağırlık

· Çimentoda dayanım

· Agregada birim hacim ve özgül ağırlık

· Agregada elek analizi

· Agregada su emme oranı, agregada aşınma kaybı

· İnce agregada ince madde oranı

· Alçı

· Kireç

· Beton-Betonun Hazırlanışı-Beton Sınıfları

· Beton testleri

· Betonda Aranılan Özellikler

· Katkı Malzemeleri Betonda mineral katkı kullanmak

· Betonun taşınması ve dökümü, betonun bakımı

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ108

ARAZİ ÖLÇMELERİ

2+1=3

Zorunlu

3

· Arazi ölçme teknikleri

· Nivelman işleri

· Elektronik arazi ölçme aletleri

· Boy kesit çıkartmak

· En kesit çıkartmak

· Plankote ölçüleri

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ110

YAPI STATİĞİ

3+1=4

Zorunlu

3

· İzostatik Kirişler

· İzostatik düzlem çerçeveler

· İzostatik düzlem kafes sistemler

· Üç mafsallı sistemler

· Hidrostatik basınç

· Hidrostatik kuvvet

· Hidrostatik kuvvetin etki noktası

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ112

MUKAVEMET

3+0=3

Zorunlu

3

· Ağırlık merkezi

· Atalet momenti

· Çekme gerilmesi

· Basınç gerilmesi

· Kesme gerilmesi

· Tek eksenli eğilme

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ114

ÇEVRE KORUMA

2+0=2

Zorunlu

2

· Tanıtım, Çevre ne demektir? Çevre sorunlarından olumlu ve olumsuz olarak etkilenenler kimlerdir?

· Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri

· Hava, toprak ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi

· Proses Dinamiği / Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon Pestisitler

· Hava Kirlenmesi / Radyoaktif Kirleticiler

· Su Kirlenmesi Katı Atıkların Atılması

· Çevresel Etki Değerlendirmesi

· Katı Atık Yönetimi / Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

· Çevre Yönetimi / Çevre Mikrobiyolojisi

· Su Kalitesinin Yönetimi

· Hava Kirliliği Kontrolü

· Türkiye`nin Çevre Sorunları, dünyada çevre kirliliği ile ilgili alınan tedbir ve önlemler

· Araştırma, yapılabilecekler üzerine fikir alışverişi

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TDE102

TÜRK DİLİ-II

2+0=2

Zorunlu

2

· Dilin tanımı, önemi ve özellikleri

· Cümle Yapıları ve Özellikleri

· Yazılı anlatım özellikleri

· Plan, tema, yazılı anlatımda bakış, madde ve destekleyici fikirleri noktası

· Paragraf ve anlatım

· Resmi Yazılar

· Konuşma engeller

· Anlatım Bozuklukları

· Lirik yazıları (şiir)

· Anlatı yazıları (roman, öykü, tiyatro)

· Kurgusal olmayan yazılar (seyahat yazma, hafıza, günlük)

· İnceleme yazıları (mülakat, biyografi)

· Düşünce yazıları (makale, deneme, eleştirmenler)

· Sözlü anlatım (panel, tartışma)

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YDİ102

YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-II

2+0=2

Zorunlu

2

· Past simple was/were

· Past simple regular verbs, questions and negatives, ago

· Past simple irregular verbs

· Going to: statements,questions and short answers

· Future (Will)ShalI? /Shall we?

· Adjectives(Comperative and superlative forms) as adj.as

· Past Continuous

· Past Continuous: When/While

· Present Perfect: Statements,questions and short answers

· Present perfect, ever/never

· Present Perfect Progressive

· Past Perfect Tense (after,before,when)

· Reported Speech/Passive

 

  1. YARIYIL

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ201

KARAYOLU İNŞAATI

2+1=3

Zorunlu

3

· Ulaştırma sistemleri

· Karayolu standartları

· Karayolu güzergahı

· Yatay kurplar

· Düşey kurplar

· Enine kesit çıkarılması ve dever

· Harita ve arazi gözlemleri

· Dolgu ve yarma işleri

· Sanat yapıları

· Güzergah ve toprak işleri

· Yol üst yapı malzemeleri

· Asfalt kaplamaları

· Beton kaplama

 

 

 

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ203

ŞANTİYE ORGANİZASYONU

2+1=3

Zorunlu

3

· Şantiye kurulumu

· İş programı

· Şantiyede İmalat Hazırlığı

· İmalat Ekipleri

· Aplikasyon Çalışmaları

· Hafriyat İşleri

· Şantiye Defterleri

· Büro Çalışmaları

· İmalat Kontrolü

· Hakediş Hazırlama

· Geçici ve Kesin Kabul

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ205

ZEMİN MEKANİĞİ-I

3+1=4

Zorunlu

4

· Çevre geotekniği açısından zeminlerin genel yapısı

· Muayene çukurları

· Zeminden numune alma yöntemleri

· Su içeriği, Zemin inceleme tutanağı

· İnce taneli zeminlerin özgül ağırlığı

· Orta ve iri taneli zeminlerin özgül ağırlığı

· Tabii birim hacim ağırlığı

· İnce taneli zeminlerin dane çapı dağılımı

· Casagrande cihazı ile likit limit deneyi

· Koni batma cihazı ile likit limit deneyi

· Plastik limit deneyi

· Rötre limiti deneyi

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ207

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

2+1=3

Zorunlu

4

· Derslerimiz, AutoCad programı üzerinden anlatılacaktır.

· AutoCad programı ve tanıtımı

· Teknik çizime giriş

· Ekran görüntü ve çzim ayarlarını yapma

· Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma

· Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme

· Mesleki meteryalleri çizme

· Ölçülendirme ayarlamasını yapma

· Ölçülendirme komutlarını kullanma

· Düzenleme komutlarını kullanma

· Çizim elemanlarını çoğaltma

· Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme

· İki boyutlu çizimlerden çevre uzunluğu, alan, ağırlık merkezi hesaplama

· Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme

· BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme

· Çıktı almak için, yazıcı, kağıt boyutu, baskı alanı ve ölçeğini seçebilmek

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ209

YAPI METRAJI VE MALİYETİ

2+1=3

Zorunlu

4

 

· Metrajların Çıkartılması

· Birim Fiyat Çıkartılması

· Yaklaşık Maliyet Hesapları

· İhale Komisyonları, Genel, Teknik ve Özel Şartnameler

· İhale Dosyaları

· KİK(Kamu İhale Kanunu) Teklif Dosyaları

 

 

 

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ211

PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI-I

2+1=3

Zorunlu

3

· Proje konusu ve yer-mekan analizleri

· İhtiyaç analizi ve iş programı

· Kaynak araştırması

· Proje yürütülmesi

· Proje sunumu

· Proje Dosyalama

· Projelerin Teslimi

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ213

BETONARME-I

3+0=3

Zorunlu

3

· Döşemenin statik hesapları

· Döşeme tasarımı

· Kirişlerin statik hesapları

· Kiriş tasarımı

· Kolonların statik hesapları

· Kolon tasarımı

· Temel yükleri

· Temel tasarımı

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ215

RÖLÖVE VERESTORASYON

2+0=2

Zorunlu

2

· Ölçme bilgisinin mimarlıktaki yeri

· Ayrıntılı belgelemenin önemi, görsel ve yazılı belgeleme yöntemleri

· Rölöve kavramı, tek ve toplu yapı rölöveleri

· Restorasyon kavramı, restorasyonun mimari ve planlama içerisindeki yeri ve önemi

· Kroki çizimi

· Klasik ölçme teknik ve yöntemleri, basit alet ve gereçlerin tanıtılması

· Proje

· Aletli ölçme teknik ve yöntemleri, aletlerin tanıtılması

· Proje

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ217

GİRİŞİMCİLİK-II

2+0=2

Zorunlu

2

 

· Dersin Tanıtılması

· Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

· Yerel, ulusal ve uluslararası yenilikçi pazar fırsatları

· Bir iş fikri bulma

· Yaratıcı düşünme

· İş Fikrinin ve Girişimcinin Detaylı Analizi Yönetim Planı

· Pazarlama Planının Hazırlanması

· Pazarlama planı

· Üretim Planı Hazırlamak

· Üretim Planı

· Finansal hareketlerin ve işletme karlılığının araştırılması

· Finans Planı

· İş planı hazırlama

 

 

 

 

 

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ219

SEÇMELİ(KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI)

2+0=2

Seçmeli

2

· Kalitenin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

· Kalite Güvenliği Sistemi ve Toplam Kalite

· Toplam Kalite İle İlgili Kavramlar

· Kalite Halkası

· Toplam Kalite Süreci

· Kalite Yönetim Prizması

· Toplam Kalite yönetimine Duyulan İhtiyaç

· Kalite Yönetiminin Temel Öğeleri

· Müşteri Odaklılığı ve Kano Modeli

· Gelişme Döngüsü

· Sürekli İyileşme Kaizen

· PDCA Çenberi ve Önlemeye Dönük Yaklaşım

· Örnek Olay Analizi

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ219

KÜRTÇE-I

2+0=2

Seçmeli

2

· Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ219

ARAPÇA-I

2+0=2

Seçmeli

2

· Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri

 

  1. YARIYIL

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ202

YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME

2+1=3

Zorunlu

3

· Hasar tespiti

· Röleve çalışması

· Tahribatsız muayene

· Tahribatlı muayene

· Yapılarda güçlendirme

· Hasarlı bölgede ön hazırlık

· Malzeme temini

· İskele ve platform

· Onarım ve güçlendirme

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ204

SU TEMİNİ VE İLETİMİ

1+1=2

Zorunlu

3

· İçme Suları

· Sulama Suyu

· Enerji üretiminde su ve barajlar

· Su İhtiyacı

· Su Kaynak Seçimi

· Yüzey Suları

· Yer altı Suları

· Cazibeli ve Terfili İletim

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ206

YAPI TESİSATLARI

2+1=3

Zorunlu

3

· Atık su tesisatı ve kullanılan malzemeleri

· Temiz su tesisatı ve kullanılan malzemeleri

· Yapı elektrik tesisatında kullanılan malzemeler

· Yapı Merkezi sistem ısıtma tesisatı malzemeleri

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ208

ÇELİK YAPILAR

2+1=3

Zorunlu

3

· Boyutlandırmanın Temel İlkeleri (yükler ve yükleme grup., emniyet ger. vb)

· Çelik Birleşim Araçları (perçinli birleşimler)

· Çelik Birleşim Araçları (bulonlu birleşimler)

· Çelik Birleşim Araçları (kaynaklı birleşimler)

· Çekme Çubukları (hesap ve teşkili)

· Çekme Çubukları (ekleri)

· Çekme Çubukları (sayısal uygulamalar)

· Basınç Çubukları (genel bilgi)

· Basınç Çubukları (tek parçalı basınç çubukları)

· Basınç Çubukları (sayısal uygulamalar)

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ210

ZEMİN MEKANİĞİ-II

3+0=3

Zorunlu

3

· Çevre geotekniği açısından zeminlerin genel yapısı

· Muayene çukurları

· Zeminden numune alma yöntemleri

· Su içeriği, Zemin inceleme tutanağı

· İnce taneli zeminlerin özgül ağırlığı

· Orta ve iri taneli zeminlerin özgül ağırlığı

· Tabii birim hacim ağırlığı

· İnce taneli zeminlerin dane çapı dağılımı

· Casagrande cihazı ile likit limit deneyi

· Koni batma cihazı ile likit limit deneyi

· Plastik limit deneyi

· Rötre limiti deneyi

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ212

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE

3+0=3

Zorunlu

3

· Tasarım konusu

· Paket program kurulumu

· Paket programın çalıştırılması

· Veri toplama

· Veri girişi

· Analiz yapmak

· Program çıktısı

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ214

BETONARME-II

3+1=4

Zorunlu

4

· Döşemenin statik hesapları

· Döşeme tasarımı

· Kirişlerin statik hesapları

· Kiriş tasarımı

· Kolonların statik hesapları

· Kolon tasarımı

· Temel yükleri

· Temel tasarımı

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ216

PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI-II

1+1=2

Zorunlu

3

· Proje konusu

· İhtiyaç analiz ve iş programı

·Malzeme-strüktür-performans analizi

· Proje yürütülmesi

· Proje sunumu

· Proje dosylama

· Projelerin teslimi

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ218

İŞ GÜVENLİĞİ

2+1=3

Zorunlu

3

· İş güvenliği tanımı ve mevzuatı

· Meslek hastalıkları

· Koruyucu ve önleyici tedbirler

· Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat

· İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları

· Koruyucu ve önleyici tedbirler

· İç ortam hava kalitesi, İlk yardım

· İlk yardım malzemeleri

· Koruyucu ilk yardım ve acil arama

· Atıklar ve atıkları sınıflandırma

· Atıkları depolama

· Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri

· Tehlikeli atık yönetmelikleri

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ220

SEÇMELİ(MESLEK ETİĞİ)

2+0=2

Seçmeli

2

· Etik ve ahlak kavramlarını incelemek

· Etik sistemlerini incelemek

· Etik sistemlerini incelemek

· Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek

· Meslek etiğini incelemek

· Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

· Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

 

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ220

KÜRTÇE-II

2+0=2

Seçmeli

2

· Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,

· Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

Ders
Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İNŞ220

ARAPÇA-II

2+0=2

Seçmeli

2

· Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,

· Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü