T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Hakkında

Hakkında

Elektronik ve Otomasyon Bölümü /Elektronik Teknolojisi Programı

Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programımızın birinci (örgün) ve ikinci öğretimi vardır.

Meslek liselerinin ilgili bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girmeleri, yeterli “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” puanı almaları koşulu ile yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde TYT puanlarına göre yerleşebilirler.

Elektronik Teknolojisi Programı Mezuniyet Koşulları

Programı başarı ile bitirmek için, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) teorik ve uygulamalı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bununla birlikte mevcut uygulamadaki 30 gün süreli staj uygulamasını başarılı olarak bitirmek gerekir. Ön lisans eğitimini tamamlayan adayların DGS sınavında başarılı olmaları koşuluyla lisans programlarına, ayrıca sınavsız açık öğretim fakültelerinde lisans programlarına devam hakları bulunmaktadır.

Elektronik Teknolojisi Programı İstihdam Olanakları:

Programımızdan mezun olan öğrenciler "Elektronik Teknikeri" ünvanını alır. Elektronik Teknikeri ünvanı ile mezun olan her öğrenci vasıflı, yetişmiş bir meslek elemanı olarak kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Özel elektrik üretim (Hidroelektrik Santraller, Rüzgar Santralleri, Termik Santraller) –dağıtım A.Ş, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Türk hava yolları ve özel hava yolları şirketleri, Otomotiv sektörü, Belediyeler gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Elektronik Teknolojisi Programı Staj Ve Uygulamalı Eğitim Olanakları:

- Staj, öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanıması­na yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve programı tanımasına ola­nak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür.

- Yüksekokulumuz Elektronik Teknolojisi Programıda; Zayıf Akım Laboratuvarı, Elektrik Makineleri Laboratuvarı, Programlanabilir Lojik Devreleri Laboratuvarı, Güç Elektroniği Devreleri Laboratuvarı bulunmaktadır.

- Öğrencilerimiz dersler ve laboratuvarlar dışında teknik bilgi birikimlerini artırmak için Yurt içinde kurulu olan rüzgâr ve güneş santrallerine teknik geziler tertiplenip pratik ve teorik bilgilerin pekişmesi sağlanmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü