T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • /
 • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 • Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi,
 • Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali,
 • Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti,
 • Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı,
 • Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli,
 • İnkılâp ve benzeri kavramlar.
 • Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi.
 • Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TDE101

TÜRK DİLİ-I

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 • Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;
 • Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;
 • Dil-düşünce-kültür ilişkisi;
 • Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri;
 • Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler;
 • Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;
 • Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi.
 • Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;
 • Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YDİ101

YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-I

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 • Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi,
 • TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi
 • Dilbilgisi ve kelime öğretimi; Temel okuma ve yazma dersleri,
 • Temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MAT101

GENEL MATEMATİK

( 3+1+0 )

Zorunlu

5

 • Aritmetik; Aritmetik terimler ve işaretler,
 • Sayılar, çarpanlar ve üstlü sayılar, oran ve orantı, ortalamalar ve yüzdeler,
 • Cebir; basit cebirsel ifadelerin değerlendirilmesi,
 • Dört işlem, parantezli işlemler, doğrusal denklemler, sayı sistemleri,

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT101

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

( 3+1+0)

Zorunlu

5

 • Statik Elektrik ve Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak,
 • Doğru Akımda Devre Çözüm yöntemleri ve devre teoremleri,
 • Çevre Akımları Yöntemi,Düğüm Gerilimi Yöntemi, Thevenin Teoremi,
 • Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi,Maksimum Güç Teoremi,Kaynak Bağlantıları,
 • Doğru Akımda Depolama elemanları, Doğru akımda güç ve enerji,
 • Direnç, Ohm kanunu, İş, güç ve verim, seri devreler, paralel devreler,
 • Kirşof kanunları, Elektrik kaynakları Kondansatörler,
 • Elektromagnetizma ve elektromanyetik indüksiyon konuları.

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT103

ELEKTRONİK-I

( 3+1+0)

Zorunlu

5

 • Temel devre elemanları, Yarı iletkenler
 • Diyotların Yapısı ve Çeşitleri, kavramları, diyot modelleri, diyot uygulamaları
 • Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri ,
 • Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) ve alan etkili transistör (FET) DC analizi ve çalışma noktası, BJT ve FET AC analizi,
 • Doğrultucu Devreler,
 • Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri, Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri ,
 • JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması,
 • MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT109

ÖLÇME TEKNİĞİ VE GÜVENLİK

( 2+1+0)

Zorunlu

3

 • Ölçmenin önemi ve tanımı, Birimler ve dönüşümleri,
 • Temel elektriksel ölçümler, Ölçme hataları, Ölçme ve ölçü aletleri,
 • Direnç ve Bobin ölçümü, Kondansatör ve RLC ölçme, Akım ve Gerilim ölçme, Frekans ölçümü, Güç ve enerji ölçümü, Osiloskop,
 • Akım, gerilim ve direnç kavramlarını anlama,
 • İlgili prensipleri bilerek ölçümlerini yapabilme.
 • Osiloskobun yapısı ve çalışma ilkeleri, osiloskop ile ölçümler yapabilme.
 • Uzunluk , alan , kesit ve çap ölçümü, Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü, Vektör ölçümü, Moment ölçümü, Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü , Basınç ve gerilme , akışkan ölçümü, Ölçü trafoları

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT105

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

( 2+0+0)

Zorunlu

2

 • Algoritma ve programlama mantığı,
 • Algoritmalar, Akış diyagramları
 • Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri ,
 • Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri,
 • Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler,
 • Değer Döndürmeyen Alt Programla

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT111

TEKNOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ

( 2+0+0)

Zorunlu

2

 • Birim sistemleri ve temel bilgiler
 • Newton Kanunları ve kuvvet ,Kuvvet, bileşke kuvvet ve uygulamaları
 • Moment ,Ağırlık merkezi ,Doğrusal hareket, Düzgün hızlanan doğrusal hareket.
 • İş, güç, enerji, Hook Kanunu , Elastiklik modülü, çekme deneyi
 • Elektrik ve manyetizma

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT107

GİRİŞİMCİLİK-I

( 2+0+0)

Zorunlu

2

 • Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar ,Çalışma Programı hazırlama
 • Bir iş fikri bulma ,Üretici düşünme, Pazar Araştırması ,Pazarlama Planının Hazırlanması
 • Üretim Araştırması , Üretim Planı
 • Finansal hareketlerin ve işletme karlılığının araştırılması ,Nakit akım analizi
 • iş planı rehberi ile iş kurma süreci çalışmaları

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

2. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 • TBMM dönemi, İstiklâl savaşı
 • Türkiye´nin doğuşu ,türkiye cumhuriyeti devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki atatürk dönemi dış politikası, atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır.
 • Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TDE102

TÜRK DİLİ-II

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 • Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri,
 • Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı,
 • Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri;
 • Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);
 • Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);
 • İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma)

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YDİ102

YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-II

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

 • Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamaları
 • Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı.
 • Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı.
 • Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT102

MESLEKİ MATEMATİK

( 2+1+0 )

Zorunlu

4

 • Sayı sistemleri, birinci ve ikinci dereceden denklemler,
 • Basit trigonometri, trigonometrik ilişkiler.(Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi,
 • Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı ,) ,Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri,
 • Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı,
 • Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı, İntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması
 • Geometri; basit geometrik yapılar, alan ve hacim, grafikler, denklem ve fonksiyon grafikleri,

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT112

EV CİHAZLARI

( 3+0+0)

Zorunlu

3

 • Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazlar ve Kullanımı ,Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar ve Kullanımı
 • Soğutucu Cihazlar ve Kullanımı ,Temizleyici ve Havalandırıcı Cihazlar ve Kullanımı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT110

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

( 3+0+0)

Zorunlu

3

 • Elektronik Posta Yönetimi ,Haber Grupları / Forumlar
 • Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama
 • Elektronik Ticaret ,Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş
 • Internet ve Kariyer , İş Görüşmesine Hazırlık
 • İşlem tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar ve Grafikler
 • Sunu Hazırlama, Sunum Yapma ve Tanıtıcı Materyal Hazırlama
               

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT106

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

( 3+1+0 )

Zorunlu

5

 • Alternatif akımın temel esasları, alternatif akım devreleri,
 • Direnç, endüktans ve kondansatör faz ilişkisi ve zaman eksenindeki değerlerin kompleks eksende gösterilmesi,
 • Omik devre, kapasitif devre, endüktif devre, Seri devreler, Paralel devreler ve seri-paralel alternatif akım RLC devreleri,
 • Alternatif akım devrelerinin yöntem ve teoremler ile çözümü,
 • Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon,
 • Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT108

ELEKTRONİK-II

( 3+1+0)

Zorunlu

5

 • Transistörün yükselteç elemanı olarak kullanılması ve Temel işlemsel yükselteç devreleri,
 • İşlemsel yükselteç uygulamaları Eviren, Toplayıcı, karşılaştırıcı yükselteç olarak kullanılması, Gerilim izleyici yükselteçler kullanımı,
 • İşlemsel yükseltecin seviye dedektörü olarak kullanılması, filtre olarak kullanılması,
 • Transistörlü osilatörlerin kulanımı, İşlemsel yükseltecin osilatörlerin kulanımı
 • Osilatörler, fark yükselticileri,
 • İşlemsel yükselteçlerin elektriksel karakteristikleri, frekans tepkisi,Geri besleme,

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT104

ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİĞİ

( 2+1+0)

Zorunlu

4

 • Kişisel koruyucu önlemler (KKD) ve emniyet sağlama, İş Ortamı Güvenliği Sağlama,
 • Kontrol ve Vida Sıkma Aletleri, Kesici, Şekillendirici ve Delici Aletler, Anahtarlar, Güvenlik Aletleri,
 • Lehimleme malzemeleri Lehimleme, Delikli plaket, Baskı devre, Baskı devre, Plakete malzemelerin yerleştirilmesi,
 • Plakete malzemelerin yerleştirilmesi,
 • Güç kaynağı kutusuna elemanların yerleştirilmesi, Güç kaynağının test edilmesi,
 • Güç kaynağının test edilmesi,
 • Baskı devre kalemi ile devre hazırlama, Baskı devre ütü ile devre hazırlama,
 • Baskı devre pozlandırma ile devre hazırlama ,

 

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

3. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT207

SAYISAL ELEKTRONİK

( 3+1+0)

Zorunlu

4

 • Sayısal kavramlar, sayı sistemleri,
 • Mantık devreleri, mantık ifadelerin sadeleştirilmesi,
 • Bileşimsel devreler, flip-flop’lar sayıcılar, kaydediciler, bellek birimleri,
 • Algoritmik durum makinaları, dönüştürücüler, sayısal modülasyonlar

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT201

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI

( 2+1+0)

Zorunlu

3

 • Çalışma Konusunu Seçmek , Elde Edilen Bilgileri Sunmak , Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak,
 • Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak,Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurma, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT203

KONTROL SİSTEMLERİ

( 3+0+0)

Zorunlu

3

 • Açık Çevrim Denetim Sistemi ve Otomatik Üretim Açık Çevrim Denetim Sisteminin Uygulanması,
 • Doğru Akım Motorunun Hız Kontrol Yöntemleri, Açık Çevrim Denetim Sistemi İle Kontrol Edilmesi,
 • Kapalı Çevrim Denetim Sistemi, Geri Besleme, Kontrol Cihazları
 • Kapalı Çevrim Denetim Sistemlerinde Basit Matematiksel Model Oluşturmak,
 • Açık-Kapalı Denetim Sistemi, Oransal-İntegral-Türev Denetim Sistemi,
 • Oransal-İntegral Denetim Sistemi, Oransal-Türev Denetim Sistemi ,
 • Oransal-İntegral İle Oransal-Türev Denetim Sistemleri Arasındaki Farklar, Kullanım Alanları,

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT205

SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

( 2+1+0)

Zorunlu

3

 • Algılayıcının başarımını belirleyen parametrelerin açıklanması ve temel hesaplamalar. Kapalı bir kontrol döngüsündeki temel elemanlar ve ölçmenin öneminin vurgulanması.
 • Konumun algılanmasında kullanılan algılayıcıların çalışma ilkeleri ve teknik özellikleri
 • Yerdeğiştirmenin algılanmasında kullanılan potansiyometrik, endüktif ve LVDT tipi transdüserlerin çalışma ilkeleri ve karşılaştırmalı incelenmesi.
 • Basınç ile ilgili temel kavramlar. Gösterge ve vakum basıncı ölçümünde kullanılan manometreler.
 • Elastik basınç transdüserlerinden körük, diyafram ve Bourdon tüpünün çalışma ilkeleri, kullanım alanları ve teknik özellliklerinin incelenmesi
 • Yer değiştirme transdüserleri ve gerilme göstergelerinin kullanılması ve sinyal uygunlaştırma yöntemleri.
 • Piezodirençsel ve piezoelektriksel basınç transmiterleri çalışma ilkeleri ve endüstride kullanım alanları.
 • Vakum basıncının basınç aralıklarına göre sınıflandırılması ve bu basınç aralıklarında kullanılan vakum ölçme yöntemlerinin çalışma ilkeleri
 • Gerilme göstergeleri ile ilgili tanımlar, gerilme göstergesi çeşitleri ve ölçme devreleri.
 • Açısal hızın ölçülmesinde kullanılan A.C –D.C değişken relüktanslı ve optik takometrelerin çalışması ve teknik özellikleri
 • İvme ölçümü ile ilgili temel kavramlar ve pratik ivmeölçerlerin çalışma ilkeleri

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT209

ARIZA ANALİZİ

( 1+1+0)

Zorunlu

3

 • Arıza izolasyonu, Arızalı birimi veya elemanı bulma
 • Arıza ve bakım karteksi, Katalog, Arşivleme,

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT211

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

( 3+1+0)

Zorunlu

5

 • Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak , Mosfet’ler,
 • Bir Fazlı Kontrolsüz ve Kontrollü Doğrultucu Devreleri,
 • Üç Fazlı Kontrolsüz ve Kontrollü Doğrultucu Devreleri,
 • Bir fazlı AA kıyıcılar, Üç fazlı AA kıyıcılar, Düşürücü ve yükseltici kıyıcıları ,
 • Akım beslemeli inverter , Gerilim beslemeli inverter, Doğrudan frekans dönüştürücüleri

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT213

MİKRO DENETLEYİCİLER

( 4+0+0)

Zorunlu

4

 • Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı ,Mikrodenetleyiciye program yükleme
 • Algoritma Tasarlama ,Akış diyagramları
 • Mikrodenetleyici Belleği ,Kaydedicileri , program komutları
 • Temel giriş çıkış programları ,Program derleme ve hata denetimi
 • Mikrodenetleyici ile buton ve LED uygulamaları ,
 • Mikrodenetleyici ile 7 segment display ve tuş takımı uygulamaları
 • Mikrodenetleyici ile LCD uygulamaları

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT215

TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ

( 1+1+0)

Zorunlu

3

 • Biyolojik İşaretlede Gürültü Azaltma Yöntemleri ,Hastane Cihazları Güvenliği ve Bakımı
 • Tıbbi Cihaz Transdüserleri ve Eleman Bazında Tamir, Bakımı
 • Biyopotansiyel Yükselteçler ,Elektrokardiyografi ve Ünite Bazında Tamir
 • Electroencephalograph ,Defibrilatör, Kalp Pili
 • Tansiyon ve Kan Basınç Ölçümü
 • Klinik Laboratuar Ekipmanları,Röntgen Cihazları ,Ultrasonik Cihazlar

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

SEÇM201

SEÇMELİ DERSLER(1 DERS SEÇİLECEK)

( 2+0+0)

Seçmeli

2

SESLENDİRME VE AYDINLATMA

 • Ses ve özellikleri ,Mikrofonlar ve hoparlörler
 • Ses frekans ve güç yükselticileri,seslendirme
 • Aydınlatma tekniğinde kullanılan armatürle
 • Aydınlatma türleri ,Aydınlatma tekniği

ARAP DİLİ-I

 • Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,
 • Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
 • Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri,
 • Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,
 • Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

KÜRT DİLİ-I

 • Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,
 • Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
 • Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri,
 • Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.
           

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

4. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT208

SAYISAL TASARIM

( 4+0+0)

Zorunlu

4

 • Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Flop ile Devre Tasarımı,
 • Asenkron Sayıcılar, Senkron Sayıcılar, Kaydediciler,
 • Analog Dijital Dönüştürücüler, Dijital Analog Dönüştürücüler

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT202

PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL

( 3+1+0)

Zorunlu

4

 • PLC’nin Temel Teknolojisi, PLC Üniteleri, PLC Arayüz Programı ,
 • PLC Programlama , Sıralı Fonksiyon Blokları ,
 • Sıralı Fonksiyon Bloklarıyla PLC Programı, Dokunmatik Paneller , Panel Programlama,

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT206

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

( 3+1+0)

Zorunlu

4

 • Elektrik Motorlarının Parçaları ve Çalışma Prensipleri,
 • DA Motorlarının Yapıları ve Çalıştırılmaları,
 • Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri, Hız Ayarı,
 • Üç Fazlı Asenkron Motorun Parçaları , Çalışma Prensibi, Yol Verme Yöntemleri,
 • Üç Fazlı Asenkron Motorunun Karakteristikleri,Hız Ayarı Yöntemleri,
 • Tek Fazlı Asenkron Motorların Yapıları ve Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri,
 • Adım Motorları, Servo Motorlar

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT204

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

( 2+1+0)

Zorunlu

3

 • Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri,
 • Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Programın Özellikleri,
 • Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT212

ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

( 1+1+0)

Zorunlu

3

 • Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları, bağlantı ve montajı, bakım ve onarımını yapmak,
 • Geçiş kontrol sistemi elemanları, bağlantı ve montajı, bakım ve onarımı yapmak,
 • Yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve montajı, ihbar dedektörleri bağlantıları,
 • Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantıları,
 • Yangın ihbar butonlarının bağlantıları, yangın acil yönlendirme levhaları,
 • Yangın söndürme ve ihbar sistemleri bağlantıları ve montajı, bakım ve onarımını yapmak,
 • Soygun alarm sistemi elemanları, bağlantı ve montajı, bakım ve onarımı yapmak,

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT218

İŞ GÜVENLİĞİ

( 2+1+0)

Zorunlu

3

 • Elektronik Teknolojisi alanında özellikle şantiye ve atölyelerde uygulamalı olarak çalışacak öğrencilerimizin bu dersi alarak:
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayan,
 • Meslek etik kurallara uygun davranan, sahada iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT216

ELEKTROMANYETİK DALGALARIN BİYOLOJİK ETKİLERİ

( 1+1+0)

Zorunlu

2

 • Yüksek gerilim hatlarının çevreye biyolojik etkileri
 • Yer altı ve yer üstü orta gerilim hatlarının çevreye biyolojik etkileri
 • Baz istasyonlarının çevreye olan biyolojik etkileri
 • Hücresel haberleşme sistemlerinin (GSM) çevreye olan biyolojik etkileri
 • Kablosuz iletişim yapan cihazların çevreye olan biyolojik etkileri
 • Elektrikli ev cihazlarının ürettiği elektromanyetik dalganın çevreye olan biyolojik etkileri

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT214

GİRİŞİMCİLİK-II

( 2+0+0)

Zorunlu

2

 • Fizibilite Etüdündeki Araştırmalar (Genel Çerçeve)
 • Finansal Araştırmalar ,Finans planının hazırlanması
 • Yasal Yapı Araştırması ,Yasal yapıya yönelik planın hazırlanması
 • Örgütsel Araştırma ,Örgüt yapısına yönelik planın hazırlanması
 • Girişimi Oluşturma Kararı ve Kesin Projenin hazırlanması
 • Girişimin Yönetilmesinde Temel İşletmecilik Fonksiyonları:
 • Yönetim ve liderlik,Pazarlama fonksiyonu,Üretim fonksiyonu
 • Girişimcilere Yönelik Destekler ,Girişimcilik İş Planının Hazırlanması ve Sunumu

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELT220

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

( 3+0+0)

Zorunlu

3

 • Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon ,
 • Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları ,
 • Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma,
 • Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli,
 • Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar
                 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

SEÇM201

SEÇMELİ DERSLER(1 DERS SEÇİLECEK)

( 2+0+0)

Seçmeli

MESLEK ETİĞİ

 • Etik ve ahlak kavramlarını ve Etik sistemlerini incelemek
 • Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
 • Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
 • Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
 • Meslek etiğini incelemek ,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

ARAP DİLİ-I

 • Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,
 • Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
 • Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri,
 • Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,
 • Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

KÜRT DİLİ-I

 • Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,
 • Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
 • Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri,
 • Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.
         

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü