T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • /
 • ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ TANITIM

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ TANITIM

Elektrik ve Enerji Bölümü /Elektrik Programının Tarihçesi:

Güneydoğu Anadolu Projesinin faaliyete geçmesi sonucunda, meydana gelecek olan ara- teknik eleman açığını kapatmak amacıyla 1987 yılında 3389 sayılı kanunla, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 1988-1989 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra yüksekokulumuz 28 Mayıs 2007 tarihli 5662 sayılı Kanunla kurulan Mardin Artuklu Üniversitesine bağlanmıştır. Elektrik programımızın birinci ve ikinci öğretimi vardır.

Elektrik Programının Puan Türü:

Meslek liselerinin ilgili bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girmeleri, yeterli “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” puanı almaları koşulu ile yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde TYT puanlarına göre yerleşebilirler.

Elektrik Programının İstihdam Olanakları:

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Özel elektrik üretim (Hidroelektrik Santraller, Rüzgar Santralleri, Termik Santraller) –dağıtım A.Ş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, İletişim ve haberleşme şirketleri, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Türk hava yolları ve özel hava yolları şirketleri, Otomotiv sektörü, Belediyeler gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler..

Elektrik Programı Staj Ve Uygulamalı Eğitim Olanakları:

Staj, öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanıması­na yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve programı tanımasına ola­nak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür.

Öğrenciden beklenen çalışmalar genel olarak şöyledir:

  • İşyerinin tanınması ve oryantasyonu. İşyerinin genel tanımı (ad, unvan, adres, faaliyet alanı, üretim yelpazesi, ve kapasitesi, çalışanların sayısı, çalışma saatleri, vardiya durumu, vb.).
   • Yönetim planı (organizasyon şeması).
   • Üretim yapılan bölümlerin tanıtımı.
   • Üretim yapılan her bölümdeki makinelerin tanıtımı ve makinelerde yapılan işlemler.
 • İşletmede kullanılan elektrik veya elektronik cihazların kullanım amaçları ve çalışma esasları.

Yüksekokulumuz Elektrik Programında, Elektrik Tesisat Laboratuvarı, Zayıf Akım Laboratuvarı. Elektrik Makineleri Laboratuvarı, Programlanabilir lojik devreleri Laboratuvarı, Güç Elektroniği Devreleri Laboratuvarı bulunmaktadır.

 • Sosyal Faaliyetler ve Öğrenci Toplulukları

Öğrencilerimiz dersler ve laboratuvarlar dışında teknik bilgi birikimlerini artırmak ve gerçek problemlerle yüzleşip çözmek üzere tasarım ve üretim yapabildikleri topluluklar kurdular. Bunlar,

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Topluluğu

Yurt içinde kurulu olan rüzgâr ve güneş santrallerine teknik geziler tertiplenip pratik ve teorik bilgilerin pekişmesi sağlanmaktadır.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Bölümümüzle ilgil merak edilen diğer bilgilere I.ÖĞRENİM için buraya  II. ÖĞRENİM için "burayatıklayarak ulaşabilirsiniz.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü