T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir AYANOĞLU

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Davut ÖZHAN

davutozhan@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇİFTÇİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN POLAT

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat GUTNU

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İLGİN BEYAZIT

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BAĞIRMAZ

nurettinbagirmaz@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TÜRK

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ADAK

suleymanadak@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Tahir ATEŞ

tahirates@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Bahar ÖNGÜÇ

baharonguc@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Çiğdem KIZILGEÇİ

cigdemkizilgeci@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Davut YALÇIN

davutyalcin@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Durmuş Ali TEKDAMAR

durmusalitekdamar@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Ebru YAY ÖZER

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Erdal DİNÇ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Gizem AYAS

gizemayas@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Halit IRMAK

halitirmak@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Hasan ZAN

hasanzan@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. İbrahim BOZ

ibrahimboz@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. İzzettin BAYRAKTAR

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Lale KARATAŞ

lalekaratas@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. M. Fatih AĞALDAY

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. M. Tevfik ADICAN

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Mehmet DİNÇ

mehmetdinc@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU