T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir AYANOĞLU

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Davut ÖZHAN

davutozhan@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇİFTÇİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN POLAT

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÜNAL

fatihunal@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Jamal Eldeen Afaghani

jamal.afaghani@gmail.com
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat GUTNU

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İLGİN BEYAZIT

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BAĞIRMAZ

nurettinbagirmaz@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TÜRK

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ADAK

suleymanadak@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Tahir ATEŞ

tahirates@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. ABDULLAH ALTUNHAN

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Bahar ÖNGÜÇ

baharonguc@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Çiğdem KIZILGEÇİ

cigdemkizilgeci@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Davut YALÇIN

davutyalcin@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Dilek SÜMER

dileksuemer@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Ebru YAY ÖZER

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Erdal DİNÇ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Fahrettin ÇİÇEK

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Gizem AYAS

gizemayas@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Gözde Nur COŞKUN

gozdenurcoskun@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Halit IRMAK

halitirmak@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Hasan ZAN

hasanzan@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. İbrahim BOZ

ibrahimboz@artuklu.edu.tr
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU