T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında

2010-2011 yılından beri Lisansüstü eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı Teli Yüksek Lisans programının amacı Türk kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin bir rol oynamak; alanında yetkin bilim insanları ve eğitimciler yetiştirmek eğitim çerçevemizi oluşturmaktadır. Anabilim Dalı bünyesinde Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Dili alt bilim dalları bulunmaktadır.

Anabilim dalının eğitim felsefesi, Türk Dili ve Edebiyatının akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak ve devamlılığını sağlamak, Türkoloji alanında var olan birikimini en etkin şekilde aktarmaktır. Anabilim dalında 1 profesör, 4 Doçent ve 6 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Program hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü