T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Güz yarıyılında öğrenci alımına başlamıştır. Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı ile üniversitenin bulunduğu bölgede turizm alanında faaliyet gösteren özel kurum ve işletmelerle iş birliği ve eşgüdüm sayesinde; bölgenin kültürel ve dini varlıklarının tanıtımı, sorunlarının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve bu alanda eğitim politikasına yardımcı olunması, eğitim öğretim sürecinin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası projelerin yapılması, eğitici ve öğrencilerimizin teori ve uygulamadaki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik etkinlikleri düzenlenmesi gibi ortak çalışmalarda bulunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca lisansüstü programların temel amaçlarından olan analitik düşünme becerisine sahip olan, akademik bilgi ile donatılan ve bu bilgileri bilimsel etik değerlere uygun olarak kullanabilen, araştırma yapma kapasitesine sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü