T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİLGİ NOTU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİLGİ NOTU

  • Normal Süre: 1 Yıl(2 Yarıyıl)
  • Azami Süre: 1.5 Yıl(3 Yarıyıl)
  • 1.Yarıyıl Ders Dönemi: 5 ders alınacak en az 30 AKTS
  • 2.Yarıyıl Ders Dönemi: 5 ders alınacak en az 30 AKTS
  • 1.Yılda toplamda 30 kredi(90 AKTS) en az 10 ders alınır ve Proje hazırlanır.

Azami süre sonunda(3.dönem sonunda) başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

  • Toplam 90 AKTS almış olmak
  • En az 10 ders 30 kredi almış olmak
  • 30 AKTS’lik dönem projesinden başarılı olmak
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü