T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Misyon: Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, bitki ıslahı ve en uygun yetiştirme teknikleri ile verim ve kalite yönünden üstün bitki çeşitlerini belirlemek, doğal çevreyi koruyarak sürdürülebilir tarım teknikleri ile ürün verimini arttırmak, yeni tarım tekniklerini tarım sistemine entegre etmek ve tarımın tarım dışı ekosistemler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak üzere yapılacak çalışmaları planlamaktadır. Vizyon: Tarla Bitkileri, Dünyada ve Ülkemizde bitkisel üretimi en fazla temsil eden bir anabilim dalıdır. Lisansüstü eğitimi boyunca teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı tez çalışmaları ile destekleyen en önemli anabilim dallarından biri olmak, yeni konularda araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını hedef kitleye ulaştırmak üzere araştırmaları yaparken; doğayı koruyan, biyolojik çeşitliliği önemseyen ve doğal kaynakları muhafaza eden, özel ve kamu yayım kuruluşlarına her türlü teknik bilgi desteği sağlayan, bölge halkı ve çiftçilerle bütünleşebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretebilen sorumluluk sahibi araştırıcıları yetiştirmektedir. Birim Hakkında Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2018 yılı Güz yarıyılında eğitim-öğretime başlamış olup, 2018-19 eğitim-öğretim yılında 15, 2019-20 eğitim-öğretim yılında 10, 2020-21 eğitim-öğretim yılında 10, 2020-21 eğitim öğretim yılında 9 kontenjan ile lisansüstü öğrenci alımını gerçekleşmiştir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü