T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Tarih İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Tarih İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program Hakkında

Tarih Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına sahiptir. Bölümün akademik kadrosunda 2 Profesör, 4 Doçent, 12 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Dr. Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Öğretim elemanları Eski Çağ’dan Cumhuriyet dönemine farklı zaman aralıkları ve farklı coğrafyalarda ağırlıklı olarak Osmanlı ve Orta Doğu coğrafyası ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bölümde sosyo-ekonomik, siyasi, idari ve kültürel tarih yazımında öğrencilere, araştırmacılara ve bölge tarihiyle ilgilenen tarihseverlere rehberlik edilmektedir. Programda yerel tarihten dünya tarihine geniş bir yelpazeyle açılan dersler ile öğrencilerin ve araştırmacıların uzmanlaşmak istedikleri konuda ihtisas sahibi olmaları hedeflenmektedir. Mardin şehri ve yer aldığı bölgenin zengin kültürel değerlerinden beslenen Tarih bölümü, objektif tarih yazımı bilincini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Tarih Bölümü mezunları kamu veya özel eğitim kurumlarında, arşivlerde ve kütüphanelerde istihdam edilmektedirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü