T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Tarih İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Akademik Kadro

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Tarih İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKMAN

 Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları: 

 Yeniçağ Tarihi, Kent Tarihi, Osmanlı Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7062

E-Mail: ekremakman@artuklu.edu.tr

 

 Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

 

 Araştırma Alanları: 

 Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent
Tarihi, Yenileşme Tarihi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7007

E-mail: ibrahimozcosar@artuklu.edu.tr

 Prof. Dr. Feridun BİLGİN

 

 Araştırma Alanları: 

 Yeniçağ Tarihi, Afrika Tarihi, Akdeniz
Tarihi, Osmanlı Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7260

E-mail: feridunbilgin@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Ahmet SELÇUKOĞLU

 

 Araştırma Alanları: 

 Ortaçağ Tarihi, Selçuklu Tarihi,

Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi, Bizans Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7106

E-mail: ahmetselcukoglu@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Ercan GÜMÜŞ

 

 Araştırma Alanları: 

 Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7030

E-mail: ercangumus@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Fasih DİNÇ

 

 Araştırma Alanları: 

 Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7105

E-mail: fasihdinc@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Ziya POLAT

 

 Araştırma Alanları: 

 İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Türk ve İslam Düşünce Tarihi

 Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi,

 Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: ziyapolat@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Abdulğani KAÇAR

 

 Araştırma Alanları: 

 Eskiçağ Tarihi, Eski Önasya Tarihi, Eski Anadolu Tarihi

Yunan ve Roma Tarihi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: ganikacar@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Abdülbaki BOZKURT

 

 Araştırma Alanları: 

 Ortaçağ Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Bizans Tarihi,

Türk ve İslam Düşünce Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7080

E-Mail: abdulbakibozkurt@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI

 

 Araştırma Alanları: 

 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: caneryelbasi@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇİFTÇİ

 

 Araştırma Alanları: 

 Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7037

E-Mail: erdalciftci@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rezan EKİNCİ

 

 Araştırma Alanları: 

 Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7048

E-Mail: merekinci@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU

 

 Araştırma Alanları: 

 Osmanlı Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7014

E-Mail: zoubeirk@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Remzi AVCI

 

 Araştırma Alanları: 

 Yakınçağ Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: remziavci@artuklu.edu.tr 

 Dr. Öğr. Üyesi Sabri MENGİRKAON

 

Araştırma Alanları: 

 Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, OrtadoğuTarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: sabrimengirkaon@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÜLKE

 

Araştırma Alanları: 

 Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: cemalulke@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Nergis Esad KADDRU

 

 Araştırma Alanları: 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: d.narjes99@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Raşid ŞEKHO

 

Araştırma Alanları: 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: rashed197583@hotmail.com

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü