T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

AKADEMİK KADRO

 Prof. Dr. Zülküf KARA

 Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları:

 Beden Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Din Sosyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: zulkuffkara@artuklu.edu.tr

 Prof. Dr. Samir AL CHIKH ALI

 

 Araştırma Alanları:

 Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Boş Zaman Sosyolojisi, Çalışma Sosyolojisi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: shikhsa58@gmail.com

 Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ

 

 Araştırma Alanları:

 Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Değişme,

 Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: ibrahimyucedag@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Mohamed Alfares

 

 Araştırma Alanları:

 Aile Sosyolojisi, Sosyal Değişim, Din Sosyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: suliman.79@hotmail.com

 Doç. Dr. Nazife GÜRHAN


 Araştırma Alanları:

 Kültür Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: nazifegurhan@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Sıtkı KARADENİZ

 

 Araştırma Alanları:

 Kültür Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Gö Sosyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: stkkaradeniz@gmail.com

 Doç. Dr. Tahir PEKASİL

 

 Araştırma Alanları:

 Din Sosyolojisi

 Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: tpekasil@yahoo.com

 Dr. Öğr. Üyesi Adnan ÇETİN

 

 Araştırma Alanları:

 İletişim Sosyoloji, Kültür Sosyolojisi, Değişme

 Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: adnancetin@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Hossam Aldin FAYAD

 

 Araştırma Alanları:

 İletişim Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: hossamfayad@artuklu.edu.tr

 Dr. Murat KÜÇÜK

 

 Araştırma Alanları:

 Kent Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Irk ve Etnisite Çalışmaları

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: muratkucuk@artuklu.edu.tr

 Dr. Serdar YILDIRIM

 

 Araştırma Alanları:

 Türk Siyasal Hayatı, Türk Dış Politikası, Siyasal Coğrafya

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: serdaryildirim@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü