T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Sağlık Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program Hakkında

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı'na bağlı Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (ikinci Öğretim) Programı Yüksek Öğretim Kurulu’nun 01.09.2021 tarihli yürütme kurul kararı ile kabul edilmiştir. Programın hedefi; Verilen lisansüstü düzeyde eğitim ile, Sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda ihtiyaç duyulan kriterlerde; bilimsel yaklaşım ve yöntemleri kullanan; yönetici ve liderlik vasıflarına sahip, nitelikli sağlık yönetici uzmanları yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır. Müfredat derslerini; bilimsel araştırma yöntemleri ve etik, sağlık kurumlarında yönetim ve organizasyon, sağlık turizmi, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık politikaları, sağlık kurumlarında pazarlama, sağlık ve toplum, acil sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında girişimcilik, yenilik ve teknoloji yönetimi, karşılaştırmalı sağlık sistemleri, epidemiyoloji, dezavantajlı gruplar ve sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerinde kalite ve verimlilik oluşturmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü