T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Sağlık Turizmi Tezsiz yl ikinci öğretim Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Turizmi Tezsiz yl ikinci öğretim Program Hakkında

Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2019-2020 bahar yarıyılında ilk öğrencilerini almıştır. Sağlık Turizmi tezli yüksek lisans programı ile bölgemizde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren özel kurum ve işletmelerle iş birliği ve eşgüdüm sayesinde; bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımı, sorunlarının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve bu alanda eğitim politikasına yardımcı olunması, eğitim öğretim sürecinin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası projelerin yapılması, eğitici ve öğrencilerimizin teori ve uygulamadaki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik etkinlikleri düzenlenmesi gibi ortak çalışmalarda bulunulması amaçlanmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü