T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Resim Tezli Yüksek Lisans Akademik Kadro

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Resim Tezli Yüksek Lisans Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

 

 Prof. Dr. Zekiye SARIKARTAL

 

 

 Araştırma Alanları:

  

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: s.zekiye@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Kutlu GÜRELİ

 

 Araştırma Alanları:

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: gurelli@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Rahman SARIALİOĞLU

 

 Araştırma Alanları:

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: rahmansaral@gmail.com  

  Dr. Öğr. Üyesi Şefik ÖZCAN

 

 Araştırma Alanları:

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: mysozcan@gmail.com


 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü