T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Mimarlık Doktora

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık Doktora

AKADEMİK KADRO

 

 Prof. Dr. Serdar TOKA

Anabilim Dalı Başkanı

 

Araştırma Alanları:

Resim, Disiplinler Arası Sanat, Video Sanatı

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: serdartoka@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Ece PAKÖZ

 

 Araştırma Alanları:

 Mimarlık Tarihi, Koruma, Yenileme ve Restorasyon,

 Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: aslihanecepakoz@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAĞLAYAN

 

 Araştırma Alanları:

Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Mimarlık Tarihi

Kent Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: muratcaglayan@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Rojat AKSOY IŞIK

 

 Araştırma Alanları:

Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Yapı, Çevre,

Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: rojataksoy@artuklu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN

 

 Araştırma Alanları:

 Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Tasarım Araçları

 ve Teknolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: serdaraydin@artuklu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Yuvacan ATMACA

 

 Araştırma Alanları:

 Mimari Tasarım, Planlama ve Tasarımda Kuram,

 Eleştiri, Yöntem

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: yuvacan@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Zemzem TAŞGÜZEN

 

 Araştırma Alanları:

Mimarlık Tarihi, Planlama ve Tasarımda Kuram,

Eleştiri, Yöntem, Mimari Tasarım

 

 Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7024

E-mail: zemzemtasguzen@artuklu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATAŞ

 Araştırma Alanları:

Kent Tarihi, Mimari Tasarım

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: zeynepatas@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü