T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • İşletme Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

İşletme Yüksek Lisans programının amacı öğrenciye işletme alanında eğitim vermek ve iş dünyası ile yönetim konularına ilişkin geniş bir bilgi dağarcığı geliştirecek kavram ve teknikleri kazandırmaktır. Vizyon: Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir kurum olmaktır. Sayısal Yöntemler, Pazarlama, Muhasebe, Yönetim ve Organizasyon, Finans ve Üretim Yönetimi bünyesindeki anabilimdallarıdır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü