T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • İşletme Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

1-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, dengi Fakültelerin ve lisans eğitimi veren Yüksek Okulların dengi Bölümlerinden mezun olmak

2-Adayların başarı sıralaması için ALES EA puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa (mecburi değil) yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda akademik başarı not ortalaması üstünlüğü esas alınır.

3-Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe bilmesi, TÖMER C belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü