T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • İşletme Tezli Yüksek Lisans Akademik Kadro

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Tezli Yüksek Lisans Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

 Doç. Dr. Cemil İNAN

 Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları

 Matematik Eğitimi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: cemilinan@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Mehmet Behzat EKİNCİ

 

 Araştırma Alanları

 Gelişme Ekonomisi - Makro

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: mbekinci@hotmail.com

 Doç. Dr. Mohamad RASHID

 

 Araştırma Alanları

 Siyaset Bilimi

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: mohamadrashid@artuklu.edu.tr  

  Doç. Dr. Ahmet KAYAOĞLU

 

 Araştırma Alanları

Tüketici Davranışları, Girişimcilik ve Pazarlama, Ürün ve Marka Yönetimi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: ahmetkayaoglu@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi ERHAN POLAT

 

 Araştırma Alanları

 İç Kontrol, İçdenetim, Uluslararası Muhasebe

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: erhanpolat@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat GUTNU

 

 Araştırma Alanları

 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi , Denetim, Uluslararası Muhasebe

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: muratgutnu@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Osman EROĞLU

 

 Araştırma Alanları

 Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:osmaneroglu@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Recep AKDAĞ

 

 Araştırma Alanları

 Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi, Üretim Teknolojileri, Yeni Ürün Geliştirme

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: recepakdag@artuklu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamid ALAWAK

 

 Araştırma Alanları

 Anayasa Hukuku

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: abdulhamidalawak@artuklu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Dawoud ALMOHAMAD

 

 Araştırma Alanları

 İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: dawoud79@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü