T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • İşletme İkinci Öğretim Yüksek Lisans Akademik Kadro

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme İkinci Öğretim Yüksek Lisans Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

 Doç. Dr. Cemil İNAN

 Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları

 Matematik Eğitimi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: cemilinan@artuklu.edu.tr

 Doç. Dr. Mehmet Behzat EKİNCİ

 

 Araştırma Alanları

 Gelişme Ekonomisi - Makro

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: mbekinci@hotmail.com

 Doç. Dr. Mohamad RASHID

 

 Araştırma Alanları

 Siyaset Bilimi

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: mohamadrashid@artuklu.edu.tr  

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

 

 Araştırma Alanları

Tüketici Davranışları, Girişimcilik ve Pazarlama, Ürün ve Marka Yönetimi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: ahmetkayaoglu@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi ERHAN POLAT

 

 Araştırma Alanları

 İç Kontrol, İçdenetim, Uluslararası Muhasebe

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: erhanpolat@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat GUTNU

 

 Araştırma Alanları

 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi , Denetim, Uluslararası Muhasebe

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: muratgutnu@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Osman EROĞLU

 

 Araştırma Alanları

 Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:osmaneroglu@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Recep AKDAĞ

 

 Araştırma Alanları

 Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi, Üretim Teknolojileri, Yeni Ürün Geliştirme

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: recepakdag@artuklu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamid ALAWAK

 

 Araştırma Alanları

 Anayasa Hukuku

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: abdulhamidalawak@artuklu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Dawoud ALMOHAMAD

 

 Araştırma Alanları

 İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: dawoud79@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü