T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Tezli Yüksek Lisans Programı Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yaşadığı asırdan günümüze Müslümanların din, siyaset, toplum, ekonomi, bilim, edebiyat ve sanat vb. alanlarda yapmış oldukları faaliyetleri ve yaşanan olayları, akademik yöntemlerle almaya, bu tarihî birikimi objektif bir gözle değerlendirip günümüz insanına sunmaya gayret eden anabilim dallarından teşekkül etmektedir. Programa kayıt olan öğrencilerin tarihsel ve kronolojik bakış açısını edinmeleri, mezkûr süreç içerisinde yaşanan olayları en doğru ve tutarlı bir şekilde tahlil edebilme yetisini kazanmaları, ayrıca İslam toplumunun edebiyat ve çeşitli sanat dallarına dair bilgi ve tecrübe edinmeleri hedeflenmektedir. Programı başarı ile tamamlayanlar, alanda bir uzman olmanın yanı sıra edindikleri akademik bakış açısı ile bilimsel çalışmalarına devam edebilme yolunda donanımlı hale gelmektedir. Anabilim Dalı bünyesinde İslam Tarihi Anabilim Dalı: İslam Tarihi. Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı: Türk-İslam Edebiyatı, İslam Sanatları, Türk Din Musikisi alt bilim dalları yer almaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü