T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

AKADEMİK KADRO

 Prof. Dr. Havva YAĞCI

 Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları:

 Dezavantajlı Gruplar, Toplumsal Cinsiyet,

 Yoksulluk Çalışmaları

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7482

E-mail: havvacaha@artuklu.edu.tr

  Doç. Dr. Faruk DÜŞÜNCELİ

 

 Araştırma Alanları:

 Uygulamalı Matematik

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7463

E-mail: farukdusunceli@artuklu.edu.tr 

 

 Doç. Dr. İzzet ÇIVGIN

 

 Araştırma Alanları:

 İktisat Tarihi, Asya İktisat Tarihi, Avrupa İktisat Tarihi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: izzetcivgin@artuklu.edu.tr  

  

 Doç. Dr. Mehmet Behzat EKİNCİ

 

 Araştırma Alanları:

 Gelişme Ekonomisi - Makro

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail:mbekinci@hotmail.com

  Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

 

 Araştırma Alanları:

 Makro İktisat Gelişme Ekonomisi – Makro

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7483

E-mail: matay@artuklu.edu.tr

   Doç. Dr. Pınar ÇUHADAR

 

 Araştırma Alanları:

 İktisadi Düşünce Kurumsal İktisat,

 Politik İktisat, İktisat Sosyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7476

E-mail: pinarozdemircukadar@artuklu.edu.tr

           

 Doç. Dr. Sidar ÇINAR

 

 Araştırma Alanları:

 Sosyal Politika Çalışma Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet  Dezavantajlı Gruplar

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7465

E-mail: sidarcinar@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık AYDIN

 

 Araştırma Alanları:

 Maliye Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Maliye Kuramı

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7473

E-mail: sadik.aydin@artuklu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Ömer DORU

 

 Araştırma Alanları:

 Uluslararası Ticaret, Bölgesel İktisat, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7459

E-mail: omerdoru@artuklu.edu.tr

  

 Dr. Yusuf Ömür YILMAZ

 

 Araştırma Alanları:

 Enflasyon, Para Politikası, Konjonktür Dalgalanmaları

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7473

E-mail: yusufomuryilmaz@hotmail.com

 

 Dr. Zeynep ÇİRKİN

 

 Araştırma Alanları:

 Uluslararası Ticaret

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: zeynepcir@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fazıl EMEK

 

 Araştırma Alanları:

 Makro İktisat

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 4018

E-mail: omerfazılemek@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü