T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilm Dalı altında İslam Felsefesi ve Din Bilimleri olmak üzere iki bilim dalı bulunmaktadır. İslam Felsefesinde Anabillim dalı bünyesinde İslam Felsefesi, İslam Ahlak Felsefesi, Felsefe Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı, felsefeyi, felsefenin tarihini ve İslam felsefesini lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrencilere vermeyi ve bunun üzerinden eleştirel düşünme yetilerini keşfedip geliştirmeyi amaçlamaktadır. İslami ilimlerin diğer alanlarıyla disiplinler arası bir bakışla iletişim halinde olan bu anabilim dalı, başta ilahiyat alanı olmak üzere bütün yaşam alanını metodolojik, epistemolojik, ontolojik ve etik sorunsallar bağlamında ve akademik düzeyde araştırmakta ve buna dair çözüm ve bakış açıları geliştirmeye gayret etmektedir. Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde ise Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi ve Din Eğitimi bilim dalları bulunmaktadır Din Bilimleri geniş bir literatürün katkısıyla alanında yetkin öğretmenler, din görevlileri, yönetici ve akademisyenler yetiştirme amacıyla güçlü ve verimli ilişkilerin olduğu bir sosyal ortamda etkili öğrenme olanakları sağlamaktadır. Anabilim dalında yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar desteklenmekte, öğrencilerin ilgilendikleri alanlara yönelmesini kolaylaştıracak seçmeli dersler sunulmakta ve danışmanlık yapılmaktadır. Akademik başarının sınırlarını aşarak, derslerin yanı sıra uzman araştırmacılarla ortak çalışmalar yapma imkânı sağlanmaktadır. 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında 1 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü