T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Felsefe Doktora Programı Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Felsefe Doktora Programı Hakkında

2013 Güz döneminden itibaren Yüksek Lisans programı kapsamında öğrenci alan Felsefe Anabilim Dalı 2021 Bahar Yarıyılından iberi Doktora düzeyinde öğrenci almaktadır. Felsefe Bölümünde 2 Profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ders vermektedir.

Felsefe Anabilim Dalımızda ders veren çalışma alanlarının zenginliği Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi olmak üzere üç anabilim dalı altında kendini göstermektedir. Bu üç anabilim dalı altında hem Batı Felsefesinin temel tartışma konuları ve akımları derslere yansıtılırken hem de Doğu felsefe geleneği sistematik bir biçimde ortaya konulmaktadır. Programımızda temel felsefe derslerinin yanı sıra, zengin seçmeli ders olanağı ile öğrencilerin kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda düşünce dünyasını genişletmesine imkân vermektedir. Programın temel amacı kayıt yapan öğrencilerin eleştiri, analiz ve yorumlama becerilerini gelişirerek klasik ve çağdaş problemleri felsefî bir yaklaşımla ele almalarını ve ilgi duydukları alanda akademik çalışmalar yapmalarını sağlamaktır. Program hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü