T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Eğitim Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

AKADEMİK KADRO

 Doç. Dr. Mehmet Ali AKIN

 Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları:

 Eğitimde Değer-Başarı İlişkisi, Duygusal Zeka-Akademik Başarı İlişkisi,

 Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: akina7215@hotmail.com

 Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ

 

 Araştırma Alanları:

 Eğitimsel Liderlik, Sosyal Sermaye, Teftiş,

 Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesi, Öğretmen Performans Değerlendirme

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: abdurrahmanekinci@artuklu.edu.tr    

 Doç. Dr. Nurettin BELTEKİN

 

 Araştırma Alanları:

 Eğitim Ekonomisi, Eğitim Politikası, 

 Eğitimde Çokdillilik/Çokkültürlülük, Eğitim Bilimleri Felsefesi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: nbeltekin@yahoo.com

 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER

 

 Araştırma Alanları:

 EOkul Yönetimi, Okul Liderliği,

 Hizmetkar Liderlik, Teftiş, Örgütsel Sağlık, Yaşam Doyumu

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: omermuratoter@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Meltem SÜNKÜR ÇAKMAK

 

 Araştırma Alanları:

 Eğitim Yönetimi, Eğitim Psikolojisi,

 Eğitim/Öğretim Teknolojileri
 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:meltem.sunkur@gmail.com

           

 Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AĞALDAY

 

 Araştırma Alanları:

 Eğitim Yönetimi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:bunyaminagalday@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü