T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Başvuru Koşulları

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

1-Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alım Başvuru Şartları

a).Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların yukarıda belirtilen bölümlerden herhangi birinin lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b). Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. ALES puanının geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Süresi geçmiş ALES puanı ile başvuruda bulunan adayların başvurusu reddedilecektir.

c). Adayın başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programına kayıtlı olmaması gerekir.

d). Başvuracak adayların lisans not ortalaması 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olmalıdır.

e). Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. (21 Ekim 2018 tarih ve 30572 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre lisans mezuniyet notu en az 60 olmalıdır.)

g). Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgeleri olmalıdır.

2-Yüksek Lisans Programına yerleştirmede; Tezli Yüksek Lisans giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15 ve mülakat/yetenek sınavı incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat sınavı incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu toplamda 60 ve daha yukarı olan adaylar, puan sırasına göre, Yüksek Lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. Adayların başarı puanının hesaplanmasında mülakat (Sözlü) puanı kullanılacaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü