T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Başvuru Koşulları

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Başvuru Koşulları

DOKTORA PROGRAMLARI (GENEL KONTENJANLAR) AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI (ALES) KOŞULU ALES sayısal puan türünde en az 55 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmak. YABANCI DİL KOŞULU Adayların, anadili hariç olmak üzere, YDS sınavından doktora için en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak. DEĞERLENDİRME Doktora Başarı Notu Hesaplanmasında; %50 ALES, %10 AGNO/lisans, %10 AGNO/yüksek lisans, %20 Bilim Mülakat Sınav Sonucu ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Adayların başarı notu en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından, sırasıyla, AGNO/lisans, Bilim mülakat sınavı, yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü