• /
  • Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

 KALİTE KOMİSYONU

1. Hilal AĞALDAY - Başkan/Daire Başkanı
2. Öğr. Gör. Mustafa Halid DİRİÖZ- Üye
3. Eren KOLDEMİR -Üye/Şube Müdürü
4. A.Vahap EROĞLU - Üye/Bilgisayar İşletmeni
5. Derya GÜNGÖRMEZ-Üye/Kütüphaneci
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü