• /
  • Belge ve Formlar

Belge ve Formlar

Doküman Adı
Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu
Arşiv Evrak Teslim Formu
Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu
Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu
Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Takip Formu
Proses Faaliyet Takip Formu
Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu
Düzeltici/Önleyici Faaliyet Takip Formu
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Gündem Formu
Staj Başvuru ve Onay Formu  
Staj Değerlendirme Formu 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Formu 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Başvuru Formu  
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu  
Cevabî Yazı Formu
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanıcı Açma Talep Formu  
Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu
Hizmet İçi Eğitim Programı Katılım Formu  
İzin Dönüşü  Göreve Başlama Formu
Konferans Salonu Tahsis Talep Formu
Kurumsal E Posta Parola Sıfırlama Talep Formu
Kurumsal E-Posta Adresi Talep Formu
Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu
Mutemet Tayini Talep Formu 
Personel Dilekçe Formu  
Personel İlişik Kesme Formu 
Personel Kimlik Kartı Talep Formu
Yetki Devri Formu
Personel İzin İstek Formu
Görev Devri Formu
Hassas Görev Tespit Formu
Hassas Görev Envanteri
Risk Değerlendirme Formu
Risk Kayıt Formu
Risk Oylama Formu
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Birim Denetleme Formu
Demirbaş Kitap Zimmet Formu
Kitap İstek Formu
Dergi İstek Formu
Makale İstek Formu
Veri Tabanı İstek Formu
Tez Talep Formu
Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Talep Formu
İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitim Formu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü