• /
  • Bağış Politikamız

Bağış Politikamız

Bağışlanan bilgi kaynaklarının koleksiyona uygunluğuna Bağış ve Değişim Komisyonu
tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir.
Kütüphane, bağış yapılan kaynakların koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde
yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.

 

 

Not: Bağışçıların isimleri alfabetik sıraya göre ayarlanmıştır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü