T.C. ZANÎNGEHA MARDÎN ARTUKLU MUDİRİYA KARÊN EWRAQAN