T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU Mudiriya Rêvebirina Dezgehên Civakî
  • /
  • Web Maîl

T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU

Web Maîl

                          

 

 

 

Hıdır GÜLDALI

OPERATOR KOMPUTJER

 

 

                                       

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 1357

E-mail:hidirguldali@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü