T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU BEŞA ZANISTÊN SIYASÎ Û TÊKILIYÊN NAVNETEWEYÎ