T.C. ZANÎNGEHA MARDÎN ARTUKLUKONGREYA NAVNETEWEYÎ YA ZIMAN, RAMAN Û DÎN
  • /
  • Nûçe
  • /
  • Rêzikên Nivîsandinê

Rêzikên Nivîsandinê

  1. A4 size
  2. 12 point
  3. Times New Roman
  4. 1.5 line spacing measure
  5. Footnotes should be written in 10 font size.