T.C. ZANÎNGEHA MARDÎN ARTUKLUKONGREYA NAVNETEWEYÎ YA ZIMAN, RAMAN Û DÎN

Mardin Artuklu Üni.

HEMÛ NÛÇE