T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLUDUYEMÎN KONGREYA NAVNETEWEYÎ YA ZIMAN, RAMAN Û DÎN 25-27 GÛLAN 2022, MÊRDÎN

DUYURULAR & HABERLER