T.C. ZANÎNGEHA MARDÎN ARTUKLU ENSTÎTUYA PERWERDEHİYA BİLİND
  • /
  • Alîkarên Mudûr

Alîkarên Mudûr

Alîkarên Mudûr

 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut MEÇİN

 Alîkarên Mudûr 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yunus EMRE

 Alîkarên Mudûr 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü