T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU ENSTÎTUYA PERWERDEHİYA BİLİND
  • /
  • Alîkarên Mudûr

Alîkarên Mudûr

Alîkarên Mudûr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI

 Alîkarên Mudûr 

Dr. Öğr. Üyesi Velid UNSAL 

 Alîkarên Mudûr 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü