T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU ENSTÎTUYA PERWERDEHİYA BİLİND
  • /
  • Lijneya Enstituyê

Lijneya Enstituyê

Lijneya Enstituyê 

 

Doç. Dr. Ziya POLAT

Mudûr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI

Alîkarên Mudûr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Velid UNSAL

Alîkarên Mudûr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZGÜR

Beden Eğitimi ve Spor

 

 

Doç. Dr. Cumali KESKİN

Biyoloji

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

Doç. Dr. M. Ali AKIN

Eğitim Yönetimi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Necip UYANIK

Felsefe

 

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

Felsefe ve Din Bilimleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Semra GÜRGÜZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

İktisat

 

 

Doç. Dr. Mehmet IŞIK

İletişim Tasarımı (Disiplinlerarası)

 

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİRCİ

İslam Tarihi ve Sanatları

 

Doç. Dr. Cemil İNAN

İşletme

 

Doç. Dr. Ziya POLAT

Kudüs ve Filistin Çalışmaları (Disiplinlerarası)

 

 

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

Kültürüel Çalışmalar (Disiplinlerarası)

 

Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN

Kimya 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATAŞ

Mimarlık

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Işık SARIALİOĞLU

Resim

 

 

Dr. Öğr. Necmettin ACAR

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ

Sosyoloji

 

 

Doç. Dr. Ekrem AKMAN

Tarih

 

 

Doç. Dr. Enver KENDAL

Tarla Bitkileri

 

 

 

Doç. Dr. Taha NAS

Temel İslam Bilimleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Turizm İşletmeciliği

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Betül KODAŞ

Turizm İşletmeciliği (Disiplinlerarası)

 

 

Prof. Dr. Serhat HARMAN

Turizm Rehberliği

 

Prof. Dr. Beyhan KANTER

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi AKIN

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

 

Hasan TAN

Enstitü Sekreteri

Raportör

                                           
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü