• /
  • Yekîneya Xizmetên Xwendevan

Yekîneya Xizmetên Xwendevan

YEKÎNEYA XIZMETÊN XWENDEVAN

 

A. Vahap EROĞLU         

Seraşvan

Rêvebera Yekîneya Xizmetên Xwendevan 

 

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7605

E-mail:erogluvahap@gmail.com

Özlem GELMEDİ

Teknîker

Deynkirin

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7612
E-mail: ozlemgelmedi@artuklu.edu.tr

Hasan AKTÜRK  

Karmend

Xizmetên Râfen

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7612

E-mail: hasanakturk@artuklu.edu.tr

Yasemin KAYA   

Karmend

Xizmetên Râfen

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7612

E-mail: yaseminkaya@artuklu.edu.tr

Nergiz İŞ            

Karmend

Xizmetên Râfen

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7612

E-mail: nergizis@artuklu.edu.tr 

Abdulaziz ÇELİK
Karmend

Xizmetên Râfen

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7600

E-mail: azizcelik@artuklu.edu.tr

Aydan ARPAĞ  

Xebatkarê Daîmî

Deynkirin

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7612

E-mail: aydanarpag@artuklu.edu.tr

Halim Erdi AYDIN

Xebatkarê Daîmî

Alîdanînî

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7600

E-mail: halimerdiaydin@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü