• /
  • Yekîneya Xizmetên Teknîkî

Yekîneya Xizmetên Teknîkî

YEKÎNEYA XIZMETÊN TEKNÎKÎ

 

A.Eren KOLDEMİR 

Pirtûkxanevan

Rêvebera Yekîneya Xizmetên Teknîk 

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê : 7602

E-mail: erenkoldemir@artuklu.edu.tr

Derya GÜNGÖRMEZ

Pirtûkxanevan

Katalogkirin

Çavkaniyên Elektronîkî

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7603

E-mail: deryagungormez@artuklu.edu.tr

M. Halit SALMAN

Pirtûkxanevan

Katalogkirin

Kits-TÜBESS

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7606

E-mail: halitsalman@artuklu.edu.tr

 

Abdulsemet AKAN

Pirtûkxanevan

Katalogkirin

 

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7609

E-mail: abdulsametakan@artuklu.edu.tr

 

Gökçe AKYÜZ

Pirtûkxanevan

Katalogkirin

 

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7611

E-mail: gokceakyuz@artuklu.edu.tr

 

Sultan ÇELEBİ
Karmend

 

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7625

E-mail: sultancelebi@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü