• /
  • Yekîneya Xizmetên Îdarî

Yekîneya Xizmetên Îdarî

YEKÎNEYA XIZMETÊN ÎDARÎ

 

 

Mehmet VELİOĞLU

Rêvebera Şûbeya

 

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7608

E-mail: mehmetvelioglu@artuklu.edu.tr

 

İbrahim YETİM
Karmend

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7607

E-mail: ibrahimyetim@artuklu.edu.tr

Edip KAVAK
Xebatkarê Daîmî

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7604

E-mail: edipkavak@artuklu.edu.tr

 

Hatime GÜMÜŞÇÜ

Karmend

Xizmetên Alîkarî

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7600

E-mail:hatimegumuscu@artuklu.edu.tr
 

 

Murtaza ANLAYIŞLIOĞLU

Xebatkarê Daîmî

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7600

E-mail:murtazaanlayıslıoglu@artuklu.edu.tr

 

Şeyhdavut ATAÇ

Xebatkarê Daîmî

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7600

E-mail:seyhdavut@artuklu.edu.tr

 

Kamuran ÇEÇEN

Ewlekarî

Navî: 0482 213 4002

Alta Axaftinê: 7621

E-mail:kamurancecen@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü